Sökning: "estereotipo"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet estereotipo.

 1. 1. ”¡PANDA DE VAGOS!” Un análisis sobre los estereotipos andaluces en películas españolas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Lindberg; [2017-06-12]
  Nyckelord :spanska; Andalucía; estereotipo; película; prejuicio; sociolingüística; Andalusia; stereotypes; movies; prejudice; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Andalusia, in spite of its size and historical importance, is the subject of a great many persistent and strikingly negative stereotypes, some of which have persisted for hundreds of years. By looking at the historical background of the region, as well as the science behind stereotypes, we investigate what these stereotypes are, why they’re so prominent, and how they are expressed and why in Ocho apellidos vascos and Ocho apellidos catalanes, two modern Spanish comedy movies which play heavily on the regional stereotypes and cultural differences in Spain with a typical Andalusian man as their protagonist. LÄS MER

 2. 2. Los españoles desayunan churros en las plazas. Un análisis de las representaciones de los hábitos alimenticios españoles en dos manuales escolares y un programa de radio de E/LE en Suecia.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hilja Vretlund Lust; [2013-06-26]
  Nyckelord :kultur; Tornberg; stereotyp; läromedel; undervisning; cultura; estereotipo; materiales didácticos; enseñanza;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den spanska matkulturen presenteras och förmedlas i två svenska läroböcker samt i ett radioprogram producerat av Utbildningsradion i ämnet Spanska. Syftet är också att undersöka i vilken mån detta material bidrar till att uppfylla ämnets syfte i kursplanen för moderna språk. LÄS MER

 3. 3. Personajes femeninos en dos cuentos de Giovanna Rivero Santa Cruz

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daly Andersson; [2013-03-06]
  Nyckelord :escritora; literatura boliviana; deconstrucción; estereotipo genérico;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska om de kvinnliga huvudpersonerna hos en kvinnlig boliviansk författare är påverkade eller inte av de patriarkala stereotyperna. För detta ändamål använder jag mig av dekonstruktionen som är ett sätt att läsa diskursen. LÄS MER