Sökning: "estetik"

Visar resultat 16 - 20 av 1055 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 16. Bort från monologen : Ett medieteknisk verktyg för verbal kommunikation mellan individer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Maria Johnsson; Jesper Truedsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile use; Communication; Media technology; Mobile application; Reduced screen time; iGen; Mobilanvändning; Kommunikation; Medieteknik; Mobilapplikation; Minskad skärmtid; iGen;

  Sammanfattning : Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala flöden. LÄS MER

 2. 17. När det digitala servicelandskapet komprimeras : Hur bygger företag då förtroende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Sandhammar; Simon Frohm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning somservicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska servicelandskapet. LÄS MER

 3. 18. Virtuell verklighet som ett verktyg för tankfulla reflektioner inom digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aziz Mehmedovic; Anes Sabanovic; [2019]
  Nyckelord :virtual reality vr ; games for change; digital games; video game design; horticulture; virtuell verklighet vr ; games for ghange; digitala spel; speldesign; hortikultur.;

  Sammanfattning : Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från spelbranschen. LÄS MER

 4. 19. Wiper Module for Outdoor Housings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Wiggman; Astrid Jansson; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Module; Wiper; Network Cameras; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the product development process of a new product series of camera housings, adapted for modular applications. The purpose of the project was to develop a module containing a wiper, adapted for outdoor camera housings. LÄS MER

 5. 20. Det Personliga museet : Känslomässigt engagemang genom interaktion i museer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Isabelle Viidas; Johan Nauclér Löfving; [2019]
  Nyckelord :interaction design; cultural heritage; exhibition; affect; interactive experience; interaktionsdesign; kulturarv; utställning; affekt; interaktiv upplevelse;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur interaktiv teknologi kan användas för att förmedla kulturarv genom att förstärka en utställning i ett museikontext. Med samhällets växande digitalisering kommer en möjlighet för museer att erbjuda nya upplevelser med mervärde utöver fakta och bilder. LÄS MER