Sökning: "estetik"

Visar resultat 21 - 25 av 1175 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 21. Kreerande barn och kurerande pedagoger : Hur den visuella estetiken konstrueras i förskolans styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennifer Nordengren; [2020]
  Nyckelord :Estetik; Kreativitet; Skapande; Målstyrning; Diskursteori; Diskurs; Subjektspositionering; Konstruktion;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar hur den visuella estetiken konstrueras i förskolans styrdokument och vilka subjektiviteter som skapas genom dessa konstruktioner. Det finns en tydlig problematik gällande avvecklandet av estetiska inlärningsprocesser och koncept relaterade till det i förskola och skola. LÄS MER

 2. 22. Visuell stil och intertextualitet i hjärndöda Blockbusters : -”She got to you with her perfumed words and her perky breasts” 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Helena Sandberg; [2020]
  Nyckelord :High Concept; Popcorn-estetik; Blockbusters; Post-klassicism; Martin Scorsese; Avengers: Endgame; Hellboy; Joker.;

  Sammanfattning : Martin Scorsese expressed dissatisfaction stating that superhero movies lacks uniqueness and emotional and psychological depth. In his opinion, these movies depict spectacle rather than character. Scorsese is not alone in his view - this has been a general opinion among film critics for decades. LÄS MER

 3. 23. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Foberg; Gustaf Sand; [2020]
  Nyckelord :Atmosphere; digital visualisation; esthetics; multimodal critical discourse; Estetik; Kiruna; Lund; multimodal kritisk diskursanalys; nyliberalism;

  Sammanfattning : Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring. Visionsbilder kallas även för renderingar och är ett slags digitala collage som försöker övertyga publiken om platsens förmåga att fungera. LÄS MER

 4. 24. Informationsvisualisering av bokningsstatistik över en kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Eliasz Brzeskot Ganning; [2020]
  Nyckelord :informationsvisualisering; Smart Office; bokningsstatistik; användartest;

  Sammanfattning : Detta projekt har blivit utfört i samarbete med Senion AB för att ta fram en pappersrapport som presenterar information över bokningsdata för ett kontorsmiljös användning. Projektet har bestått av två övergripande delar. LÄS MER

 5. 25. Digitala Ridåer : Upplevelser: ett möte mellan teater och digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Charlotta Lind; Sebastian Lindfors; [2020]
  Nyckelord :theatre; digital games; exclusivity; experience; live performance; teater; digitala spel; exklusivitet; upplevelse; liveföreställning;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi utforskat huruvida teater som ett medium för upplevelser skulle kunna översättas till ett digitalt spelmedium. Då ‘upplevelse’ som begrepp är mycket stort har vi valt att fokusera främst på känslan av exklusivitet vid liveföreställningar, och använt ett flertal metoder för att utforska detta, bland annat designperspektivet ‘simulering’ med vilket vi ämnat att simulera den agens en skådespelare har vid varje föreställning. LÄS MER