Sökning: "estetik"

Visar resultat 21 - 25 av 1019 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 21. Produktutveckling av bärskena för pendlade armaturer

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jens Linde; Ludwig Gille; [2019]
  Nyckelord :Support rail; pendant luminaires; product development; T-clips; rail; sliding block; Bärskena; pendlade armaturer; produktutveckling; T-clips; skena; glidblock;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. LÄS MER

 2. 22. Det sista utställningsrummet : En jämförande undersökning av museibutikens roll för två temporära konstutställningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elin Ranestål; [2019]
  Nyckelord :museibutik; reproduktion; konstmuseum; museipedagogik; Barthes; Duncan; semiotik; Macdonald; butiksdisplay;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de föremål som säljs i museibutikerna i anknytning till två temporära konstutställningar och vilken roll dessa spelar för upplevelsen av utställningarna. De studerade utställningarna är Gilbert & George The Great Exhibition på Moderna Museet i Stockholm och Dansk guldålder på Nationalmuseum i Stockholm. LÄS MER

 3. 23. Estetiska uttrycksformer i förskolan : Förskollärares arbete med estetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanna Hultqvist; [2019]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; förskollärare; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares beskrivningar av sitt arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan. Jag har valt att använda semistruktuerad intervju som metod och jag intervjuade fem stycken förskollärare. Studien utgår ifrån fenomenografi och har riktningen mot variationsteorin. LÄS MER

 4. 24. Frijazz äntrar scenen : Något nytt som skapar debatt och dess plats i den svenska jazzdiskursen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Jansson; [2019]
  Nyckelord :Jazz; free jazz; avant-garde; the new thing; bebop; popular music; art music; jazz history; 1950s; 1960s; Ornette Coleman; Orkesterjournalen; Estrad; Jazz; frijazz; avantgarde; bebop; populärmusik; konstmusik; jazzhistoria; 1950-talet; 1960-talet; Ornette Coleman; Orkesterjournalen; Estrad;

  Sammanfattning : When a new type of jazz, later often referred to as free jazz, entered the Swedish jazz scene at the time when the 1950s became the 1960s, an intense debate occurred within the Swedish jazz community. A debate between those in favor of the new style, its expressions and the direction in which jazz was moving towards in general, versus those who disliked this new development, thought that it was too extreme and was not in line with the traditions of jazz. LÄS MER

 5. 25. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER