Sökning: "estetik"

Visar resultat 6 - 10 av 1012 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 6. Det kan inte bli för mycket rosor : Gurlesk estetik i diktverket Älvdrottningen av Eva-Stina Byggmästar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Gurlesk; Skevhetsteori; Femininitet; Eva-Stina Byggmästar; Älvdrottningen;

  Sammanfattning : Studien belyser hur Eva-Stina Byggmästars diktverk Älvdrottningen förhåller sig till den gurleska estetiken. Den gurleska estetiken visar sig i form av olika faktorer så som samkönad sexualitet, maximalism, femininitet, intertextualitet och flickrummet. LÄS MER

 2. 7. INTERSEKTIONELL ANALYS OM ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION, KÖN OCH HUDFÄRG : Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik och berättande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Hardarson; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; colorism; normer; stereotyper; känslouttryck;

  Sammanfattning : Colorism är ett strukturellt problem relaterat till vithetsnormen där negativa attributappliceras till icke-vita etniska drag. Även kroppsspråk är kopplat till normer, då könsnormerexisterar. LÄS MER

 3. 8. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 4. 9. Vårdkvalitet : -En litteraturstudie om vårdkvalitet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Bergdahl; Malin Möller; [2019]
  Nyckelord :Literature review; participation; patients; psychiatric care; quality of care; Delaktighet; litteraturstudie; patienter; psykiatrisk vård; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp som inte går att beskriva på ett ensidigtsätt. Vårdkvalitet kan ses ur många olika perspektiv, där patientperspektivet är ett. Begreppetdelaktighet framkommer som centralt när vårdkvalitet beskrivs. LÄS MER

 5. 10. Estetik i matematikundervisningen : Bilder och teckningars plats i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Theresia Mikaela Lindby; [2019]
  Nyckelord :Bild; Estetiska lärprocesser; Kompetensutbildning; Matematikundervisning; Yrkesverksamma år;

  Sammanfattning : Studien som följer nedan kommer att belysa matematik med bilder och teckningar som hjälpmedel. En enkätundersökning har gjorts med lärare kring huruvida de använder sig av bilder och teckningar som hjälpmedel i matematikundervisning. LÄS MER