Sökning: "estetik"

Visar resultat 6 - 10 av 1121 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 6. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Valtinat; [2020]
  Nyckelord :ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. LÄS MER

 2. 7. Huset i skogen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Louise Franzén; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är en undersökning av hur jag själv går till väga för att gestalta ett fritidshus åt mig själv. Vad blir de svåraste valen och vilka beslut kommer jag att ta under arbetets gång. LÄS MER

 3. 8. Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Brånstad; [2020]
  Nyckelord :Halmintarsia; halmmosaik; halmfaner; halmapplikation; Petter Mellgren; Philip Gernandt; Vittskövle; hantverk; materiella kulturer; mikrohistoria; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. LÄS MER

 4. 9. Disorientating Love : Queer Time and Space in Contemporary Artistic Practices

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tahir Onur Çimen; [2020]
  Nyckelord :queer art; queer curating; Sharon Hayes; Andrew Haigh; GaniMeth; disorientations; queer temporality.;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine key elements of disorientation and queer temporality which will provide tools to understand queerness of selected contemporary artistic practices. It is concerned with the following questions: What constitutes the queerness of an artistic practice? How do contemporary queer artistic practices foreground the perspectives of queerness in their forms? What kind of disruptions they are causing in the conventional setting of artistic displays from a curatorial standpoint? Disorientations and queer temporalities, as queering the artwork, mean challenging dominant ideologies of the art object by repositioning them particularly in respect of heteronormative structures of time and space. LÄS MER

 5. 10. Föra politik med fötterna : Grundandet av två Sierra Leone-kolonier från ett migrationshistoriskt perspektiv, 1786–1794

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Gustav Ängeby; [2020]
  Nyckelord :early modern migration; African American migration; Sierra Leone colonies; Province of Freedom; Freetown; West African migration; effects of transatlantic commerce;

  Sammanfattning : This thesis examines the establishment of two British Sierra Leone colonies during the years 1787 and 1792 as migration phenomenons. While previous research has given much attention to the two colonies because of their peculiar origin and links to the abolition movement, fewer studies considers how the two stack up against other forms of early modern migration, the impact by individual resources on migration routes and mobility decisions, and how migration became interlinked to political and social upheaval of the times. LÄS MER