Sökning: "estetisk arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden estetisk arbetsmiljö.

 1. 1. Utveckling och utformning av nya återvinningscentralen i Häringetorp i Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Salwan Ali Nima; Adey-Abeba Mammo; Shahad Hasnein Tareq; [2016]
  Nyckelord :Återvinningscentral ÅVC ; Avfallshantering; Utformning; Arbetsmiljö; Trafik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört för att ge Växjö kommun ett underlag för utformning av en ny ÅVC på Häringetorp. Återvinningscentralen ska vara estetisk tilltalande för att öka trivsel för både brukare och personal. Vid utformning måste hänsyn till trafiksäkerheten tas för att undvika problem. LÄS MER

 2. 2. Skolan runt läraren : En undersökning av lärares psykosociala arbetsmiljö i en svensk och en nya zeeländsk skola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Eriksson; [2010]
  Nyckelord :lärares psykosociala arbetsmiljö; organisation; Nya Zeeland; krav-kontroll-socialt stöd modellen;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this thesis is to highlight the organization's importance to teachers' working environment. Through a survey conducted at a primary school in New Zealand and at a primary school in Sweden, teacher perceptions of their psychosocial work environment were compared. LÄS MER

 3. 3. Arbetsformer och metoder på handelsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Klara Patzauer; [2010]
  Nyckelord :work forms and working methods; business and administration; programme; vocational upper secondary school; steering documents; Arbetsformer och metoder; handelsprogram; gymnasieskola; styrdokument;

  Sammanfattning : By studying the forms of work and methods teachers choose for their teaching on the Business and Administration Programme and by examining the experiences gained by these teachers, I hope to gain a clearer insight into how the demands of national policy/governing documents are met in the actual teaching of the courses within the programme. In my qualitative study,teachers in a team from a Business and Administrative Programme have been my informants. LÄS MER

 4. 4. Vårdmiljö : Vårdmiljöns betydelse för patienters välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Lennartsson; Anna Mielow; [2009]
  Nyckelord :patientupplevelse; interaktion; atmosfär; vårdmiljö; vårdavdelning; arkitektur;

  Sammanfattning : När en människa drabbas av sjukdom och behöver vistas på sjukhus påverkas upplevelsen dels av sjukhusets lokaler och dels av vårdavdelningens atmosfär. Florence Nightingale var den förste som berörde och insåg vikten av vårdmiljöns inverkan på patienters välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Omlokalisering av företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Ola Gunnefur; Henrik Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Omlokalisering; Påverkansfaktorer; Materiella behov; Psykologiska behov; Ersättningslokal; Tillvägagångssätt; Hyresgäster; Upplåtelseform;

  Sammanfattning : Denna uppsats påvisar ett tillvägagångssätt som en extern aktör kan tillämpa när en fastighet förvärvats med avsikt att ändra upplåtelseform. Då uppstår frågan hur de befintliga hyresgästerna skall omlokaliseras för att den nya ägaren skall ha möjlighet att verkställa sina planer. LÄS MER