Sökning: "estetisk praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden estetisk praktik.

 1. 1. Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland : Förskollärares uppfattningar om bildskapande som estetisk lärprocess och digitala verktyg i Lpfö18

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Melanie Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; Digital tools; Fantasy; Proximal development zone; Social practice; Digitala verktyg; Estetisk lärprocess; Fantasi; Proximal utvecklingszon; Social praktik;

  Sammanfattning : This thesis focus on the change in goal within the revised curriculum where digital techniques are included and the preschool teachers’ perception of pedagogical work with aesthetic learning processes. The study has a phenomenographic approach. Semi-structured interviews were conducted to collect data. LÄS MER

 2. 2. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Rajja Boström; [2018]
  Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER

 3. 3. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 4. 4. KONSTNÄR I SKOLANS MILJÖ : och MELLANRUMMET vid det offentliga uppdraget

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Iryna Hauska; [2017]
  Nyckelord :Konstnär; Skapande; Mellanrum; Skapande skola; Offentligt uppdrag.;

  Sammanfattning : Tanken med denna uppsats är att reflektera över och dokumentera förhållandetmellan konst, estetik och lärande som jag: konstnären, lärare och master studentenupplever inom ett offentligt uppdrag. Syftet är dubbelt: dels att dokumentera egnakonstnärliga processer och samarbetsprojekt och dels att beskriva debakomliggande metoderna och möten. LÄS MER

 5. 5. Om tänkande och mening i förskolans praktik

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hedvig Silfverhjelm; [2016]
  Nyckelord :Childhood; thinking; becoming; aesthetics; metaphor; aessthetic process; pedagogic documentation.; Barndom; tänkande; blivande; estetik; metafor; estetisk process; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : This essay reflects upon a group process where the goal was to use an art exhibition as a source of inspiration. The purpose of introducing art through an Exihibition was to generate associations that lead to subjects for dialogue and therefor developed a creative process amongst the group. LÄS MER