Sökning: "estetiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade orden estetiska ämnen.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Bilden av bilden : En diskursanalys av hur bildämnets samhällsrelevans motiveras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Roberth Breséus; [2022]
  Nyckelord :Bild; Bild och form; Bildämnet; Diskursanalys; Kritisk diskursanalys; Estetiska ämnen; Samhällsrelevans;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe how the art subject´s societal relevance is motivated. The questions asked were: How is the art subject's societal relevance in school policy, state's public investigations and public art subject debate motivated? And how is the future development of the art subject described therein? The method used was based on Faircloughs critical discourse analysis and studied text extracts from publicly accessible publications. LÄS MER

 3. 3. Kroppsnormer i bildundervisningen : Normer om kroppsgestaltning i gymnasial bildundervisning ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Brask Henna; [2022]
  Nyckelord :normkritik; kroki; människans anatomi; kroppens proportioner; funktionsfullkomlighet; normbrytande kroppar;

  Sammanfattning : I gymnasial bildundervisning råder normer om hur kroppsgestaltning undervisas om och vilka kroppar som får representeras i samband med detta. Både Skollagen (SFS 2010:800) och gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011a) föreskriver att skolan aktivt ska arbeta mot en bredare representation och allas lika värde. LÄS MER

 4. 4. ATT VARA PÅHITTIG ELLER ATT VARA DETEKTIV : En studie om sångundervisningsmetoder i relation till bedömning och betygssättning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Karlsson Jennifer; [2022]
  Nyckelord :gymnasiet; sång; undervisningsmetoder; fenomenologi; bedömning och betygssättning;

  Sammanfattning : Studien undersöker undervisningsmetoder i gymnasiekurserna Instrument eller sång 1 samt 3 (INSÅ), med särskilt fokus på metoder riktade mot att pröva nya sångtekniker i relation till bedömning och betygssättning. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer samt semistrukturerade kvalitativa enkäter med sånglärare och sångelever på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Holmberg; [2022]
  Nyckelord :perennials; urban vegetation; design proposal; traffic environment; naturalistic; planting design;

  Sammanfattning : Today many of us spend a big part of our lives in the grey hardscape that dominates our urban environments. There is research pointing towards the health benefits gained from nature as well as the ecological values that vegetation brings to our cities. LÄS MER