Sökning: "estetiska erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden estetiska erfarenheter.

 1. 1. Estetik och dess betydelse i Storyline för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Felicia Ramsén; [2021-09-23]
  Nyckelord :estetik; estetiska erfarenheter; estetiska processer; skapande; Storyline; hållbarhet;

  Sammanfattning : Storyline är en undervisningsform som utgår ifrån elevernas tankar och skapande. Denna studie syftar till att utveckla kunskap om vilken betydelse som estetik har för Storyline, samt hur estetiska processer kan vara främjande för elevers förståelse i undervisning genom en Storyline riktad mot hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Motivation och körsång på gymnasieskolans estetiska program : en kvalitativ studie utifrån ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hellman Per; [2021]
  Nyckelord :körsång; musikpedagogik; motivation; erfarenheter; intresse;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker vilka faktorer som kan påverka elevers motivation med bakgrund i deras intresse och erfarenhet av kursen ensemble med körsång på gymnasieskolans estetiska program. Studien är baserad på tidigare musikpedagogisk forskning, motivations- och skolforskning. LÄS MER

 3. 3. ”Allt du gör med fler av dina sinnen gör ju att dukommer ihåg bättre” : En kvalitativ intervjustudie gällande svensklärareserfarenheter av skrivutvecklande arbete gällande digitalaverktyg i kombination med estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kim Eriksson Skovby; [2021]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; digitala verktyg; skrivutveckling; grundskola; årskurs 1–3; pragmatism;

  Sammanfattning : Hösten 2017 fastslog regeringen att svenskt skolväsende skulle bli ledande i att använda sig avdigitaliseringens möjligheter. Strategin kom att kallas den nationella digitaliseringsstrategin.Till grund för detta reviderades styrdokumentet Lgr 11 rörande digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Den digitala undervisningsformen – en räddningsplanka? : Gymnasieelevers erfarenheter av den muntliga kommunikationen i kursen Engelska 6

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Malin Tuveborg Svartling; [2021]
  Nyckelord :distance education; video mediated education; oral communication; language education; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and discuss upper secondary students’ experiences of participating in a synchronous video mediated digital education form in the course English 6 during spring term 2020, with a specific focus on how it creates possibilities or hindrances in developing the students’ abilities in oral communication. The study is based on eight exploratory semi-structured interviews at an upper secondary school in northern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Digitala ungdomar : Om utbildningens roll och kunskapsförmedling på nätet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; digitalisering; gymnasieskolan; influencers; ungdomar;

  Sammanfattning : ”Digitala ungdomar” är en studie av interrelationen mellan ungdomar, utbildning och internet. Genom kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer på nätet, så kallad nätnografi undersöks värdestrukturer och kamratkulturer på internet. LÄS MER