Sökning: "estetiska idrotter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden estetiska idrotter.

 1. 1. Ute på hal is

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :David Hallberg; Sofia Johansson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Idrott; Ishockey; Konståkning; Tränare; Ungdomar; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion- IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Karin GrahnExaminator: Förnamn EfternamnAntal sidor: 39 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 3. 3. Multidimensionell perfektionism och stöd för de grundläggande psykologiska behoven : Ur ett tränarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Söderquist; [2018]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse kring perfektionism samt ledarskapsbeteenden hos tränare i estetiska idrotter. Specifikt undersöks huruvida det finns ett samband mellan tränares perfektionistiska drag och det stöd de ger för sina adepters grundläggande psykologiska behov. LÄS MER

 4. 4. Är tidig specialisering vägen till landslaget? : Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriela Westermark; Moa Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Early; Specialization; Figure; Skating; Teamgym; National; Team; Tidig; Specialisering; Konståkning; Truppgymnastik; Landslag; tränarlänkkonståkning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka om tidig specialisering är en förutsättning för att uppnå elitnivå inom de estetiska idrotterna konståkning och truppgymnastik samt försöka få en förståelse för vilka för- och nackdelar tidig specialisering kan tänkas få för individen och den framtida elitkarriären. Följande frågeställningar skall besvaras i studien: Hur ser idrottsbakgrunden ut för samtliga landslagsutövarna inom konståkning och truppgymnastik? Hur beskriver landslagsutövarna sin idrottskarriär, inklusive eventuell specialisering och diversifiering? Metod En deduktiv enkät med totalt 7 frågor skickades ut till de 34 landslagsutövarna för att få en överblick över/kring hur deras idrottsbakgrund såg ut. LÄS MER