Sökning: "estetiska processer"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden estetiska processer.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 3. 3. "Ensamhetens vår" : En fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om distansundervisning vid drama- och teaterpedagogutbildningar. under covid-19.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Patrik Gullbing; [2021]
  Nyckelord :Drama; theatre; drama in education; educational drama; covid-19; distance learning; relational pedagogy; multimodal theori; phenomenografi; applied theatre; e-learning; dramapedagocial education; theatrepedagocial education; covid-19.; Dramapedagogik; teaterpedagogik; covid-19; distansundervisning; relationell pedagogik; multimodal teori; fenomenografi; drama; applied theatre; covid-19.;

  Sammanfattning : The background for this study is the immediate readjustment to distance work for drama- and theatrepedagocial-education due to the Covid-19 pandemic during the spring of 2020. Central for these educations is the focus on interplay, aesthetic processes, leadership and physical embodiment, which heavily relies on interaction together with the group in a common physical space. LÄS MER

 4. 4. Estetikens betydelse för en hållbar stadsutveckling: : en analys av nationella mål och riktlinjer gällande stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marit Jonsson; [2021]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; estetiska värden; offentliga rum; gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : Världens länder står inför en gemensam utmaning gällande en framtida hållbar stadsutveckling. Rådande klimatförändringar har lett till ett gemensamt framtaget ramverk där en punkt på agendan är en urban struktur där klimatsmarta transportsätt prioriteras. LÄS MER

 5. 5. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER