Sökning: "estetiska programmet"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden estetiska programmet.

 1. 1. Undervisning i trumspel vid Estetiska programmet - En kvalitativ studie om övning, motivation och spelteknik på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emanuel Nyman; [2020]
  Nyckelord :Övning; motivation; spelteknik; trummor; trumset; estetiska programmet; musikundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; practice; playing technique; drums; drum kit; upper secondary school; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra trumlärares syn på hur de undervisar sina elever vid det Estetiska programmet i att öva på sitt instrument och hur de ser på elevernas motivation. Studien syftar också till att undersöka hur trumlärarna ser på att undervisa sina elever i att utveckla det specifika övningsområdet spelteknik på trumset. LÄS MER

 2. 2. Att spela elgitarrsolo i ensemble inom gymnasiets estetiska program : En intervjustudie av fyra elgitarristers upplevelser av ensemblesituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Svensson; [2020]
  Nyckelord :electric guitar; electric guitar solo; ensemble; the upper secondary school arts programme; gender; elgitarr; elgitarrsolo; ensemble; estetiska programmet; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att utforska, analysera och beskriva elgitarrelevers upplevelser av ensemblespel på gymnasiets estetiska program. Som metod valdes att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra elgitarrister för att se hur deras upplevelser skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. Betyg och bedömning på det estetiska programmet - En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar att betyg och bedömning inverkar på elevernas musikaliska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Örsta; [2020]
  Nyckelord :Betyg; Bedömning; Mätbarhet; Musikaliskt lärande; Musikundervisning; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Grading; Assesment; Measurability; Musical learning; Music education; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : During my five years of educational studies at Malmö Academy of Music, and with a great personal interest in the subject, I have observed a trend where measureable factors are increasingly sought after within the educational school system. Within that trend I have noticed a risk in letting the simplicity and bias, that so often permeates measurable factors, influence musical education to a large extent. LÄS MER

 4. 4. "Det här är min grej nu" : En kvalitativ studie om gitarrelevers relation till gitarren utifrån bakgrund, identitetsskapande och möjlighetshorisont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Guitar; identity; musical identities; sociocultural theory; horizon of opportunity; image; Gitarr; identitet; musikalisk identitet; sociokulturellt perspektiv; möjlighetshorisont; image;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur gitarrelever på gymnasiet upplever sin relation till gitarren och hur den kan influera deras identitet, självbild och framtidsvision – möjlighetshorisont. Fem kvalitativa intervjuer har genomförts med gymnasieelever på estetiska programmet som alla hade gitarr som huvudinstrument. LÄS MER

 5. 5. Konstnärliga processer i gymnasial bildundervisning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ana Pajevic; [2020]
  Nyckelord :Konstnärlig process; bildundervisning; bild; estetiska programmet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få en inblick om hur bildlärare undervisar i konstnärliga processer, ett komplext fenomen som är en del av det centrala innehållet för bildämnet på gymnasiets estetiska program. Undersökningen består av fem semi-strukturerade intervjuer med behöriga gymnasielärare i bild från olika städer i Sverige. LÄS MER