Sökning: "estetiska uttrycksformer skola"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden estetiska uttrycksformer skola.

 1. 1. Barnet har hundra språk, men berövas nittionio av dem? : en kvalitativ studie om lärares tankar kring estetiska uttrycksformers möjligheter och begräsningar för språkutveckling.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sallie Jönsson; Karin Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Ett vidgat språkbegrepp; estetiska uttrycksformer; medierande redskap; meningsfullt; språkutveckling;

  Sammanfattning : Under våra praktiker har vi sett att lärares användning av estetiska uttrycksformer för att utveckla elevers språk har varierat. Det läggs idag, enligt oss, ofta fokus på individanpassad undervisning där varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Följer skolan med i digitaliseringen? : En didaktisk undersökning om lärares kunskap och medvetenhet i ledarskapet och deras förmåga att anpassa svenskundervisningen med digitala verktyg i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna-Eli Paske; Mia Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Digitalizing; digital tools; equivalent education; digital competence; leadership; didactic ques-tions; aesthetic forms of expressions; multimodality; traditional school; Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; likvärdig utbildning; ledarskap; didaktiska frågor; estetiska uttrycksformer; multimodalitet; traditionell skola;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare skapar en likvärdig svenskundervisning med digitala verktyg. Frågeställningarna utgår från läroplanen som reviderades 2018 för att inkludera digitala verktyg i läroplanen. LÄS MER

 3. 3. Multimodala texter i slöjden : - En studie om hur kriterier i slöjden kan stärkas och göras mer relevanta med hjälp av multimodala designprocesser och digitala verktyg.

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Eva-Lena Forslind; [2018]
  Nyckelord :multimodalitet; didaktisk design; visuell kommunikation; digitala uttryckssätt; skola; slöjd; designprocessen;

  Sammanfattning : Sedan ett tiotal år har kommunikationen runt omkring oss expanderat och förändrat karaktär. Vi möter och använder oss av fler digitala uttrycksformer både i privata, sociala sammanhang och som verktyg i skolarbetet och på jobbet. LÄS MER

 4. 4. Skrivutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Mossberg; Amanda Strömqvist; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; metoder; skrivförmåga; skrivutveckling; strategier;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där förmågan att kunna skriva är i stor vikt för att kunna föra sin talan i samhället. I dagens skola får inte skrivutvecklingen samma fokus och utrymme som läsutvecklingen. Det är av stor vikt att eleverna uppfattar skrivprocessen som meningsfull. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning och lärande - praktisk-estetiska aktiviteter i en upplevelsebaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gunilla Olin; Cecilia Petersson; [2015]
  Nyckelord :lärande; motivation; praktisk-estetiska uttrycksformer; språkstörning; stöttning; upplevelsebaserad undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Gunilla Olin och Cecilia Petersson (2015). Språkstörning och lärande – praktisk-estetiska aktiviteter i en upplevelsebaserad inlärning. Language impairment and learning – practical-aestethic activities in an informal setting. Skolutveckling och Ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER