Sökning: "estetiskt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden estetiskt lärande.

 1. 1. “Lersträng och lavendelboll” : Åtta förskollärares syn på materialet lera i förskolans utbildning och undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Johansson; Marianne Törnberg; [2021]
  Nyckelord :lera; förskola; estetiskt lärande; material; förskollärare;

  Sammanfattning : I förskolans utbildning ska barnen ges tillfällen och möjligheter att uppleva estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser främjar en kunskapsutveckling i vilken barnen får förena känslor, upplevelser, erfarenheter, kunskaper och analys till en helhet (Skolverket 2015, s. 3). Ett kreativt material med stor förändringsbarhet är lera. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på estetiska lärprocesser i matematikundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ottilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; f-3; matematikundervisning; lärande av matematik.;

  Sammanfattning : För att lyfta fram lärarens syn på estetiska lärprocesser i matematikundervisningen genomfördes en kvalitativ intervjustudie med syfte att synliggöra hur lärare i årskurs F-3 upplever att estetiska lärprocesser används i matematikundervisningen, samt hur lärarna motiverar sin egen användning av detta. Studien skulle även visa på hur, och om, lärarna upplever att estetiska lärprocesser påverkar elevernas lärande i matematik. LÄS MER

 3. 3. Att förstå hållbarhet genom konstnärligt skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ola Wiklund; [2021]
  Nyckelord :undervisning för hållbarhet; estetiska lärprocesser; embodied cognition; samläsning; integrerad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa förståelse kring hur konstnärlig verksamhet kan hjälpa elever till en integrerad förståelse för hållbarhet. Pedagoger inom de estetiskt praktiska ämnena talar om estetiska lärprocesser och att man kan lära genom konst. LÄS MER

 4. 4. ”Estetik är en samling av identitetsutvecklande ämnen” : En kvantitativ studie om förskollärares respektive barnskötares förhållningssätt till olika estetiska ämnen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Bergqvist; Anna Simula; [2021]
  Nyckelord :förskola; estetiska ämnen; förhållningssätt; undervisning; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Under de år vi varit verksamma i förskolan har vi uppmärksammat att arbetet med estetiskt lärande ser olika ut och att förskollärares och barnskötares förhållningssätt till estetiska ämnen varierar. Forskaren Eva Änggård (2012) belyser vikten av att barn behöver få lära sig de estetiska ämnena från grunden - “att inte låta barn härma och lära sig estetiska tekniker är som att säga att de ska kunna läsa och skriva genom att hitta på ett eget alfabet”. LÄS MER

 5. 5. Meditation, kamp eller mittemellan? : En materialnära undersökning om slöjdens processer och uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Hanna Ruijsenaars; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; uttryck; trähantverk; dynamiskt förlopp; LGR 11;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att vidga begreppsapparaten för att diskutera skolslöjdens processer och estetiska uttryck. Jag har sökt besvara följande frågeställningar:      Hur kan en slöjdprocess beskrivas enligt teorin om ett dynamiskt förlopp? Hur kan tillverkarens hållning bli synlig som ett estetiskt uttryck i ett slöjdföremål? Jag har gjort det genom att tillverka åtta lådor i trä, ibland med inslag av metall. LÄS MER