Sökning: "estetiskt program"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden estetiskt program.

 1. 1. Framtagning av företagsskylt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Dennis Davidsson; Angelica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :construction; design; dfm; dfe; CAD;

  Sammanfattning : Identifiering och synlighet är två viktiga faktorer för att ett företag ska vara lätt att hitta och kunna marknadsföras. Ett företag som är beroende av att dess kunder ska kunna hitta till sina lokaler bör därför ha en igenkännande och tydlig företagsskylt. I detta examensarbete tas en företagsskylt fram för Davidssons Åkeri AB. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 3. 3. Programmering som verktyg i matematik och dess påverkan på elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mostafa Hassan; [2019]
  Nyckelord :vektorer; matematik; programmering; algoritmer; digitalisering; undervisningsexperiment;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera elevers lärande av matematiska vektorer under 2 undervisningsformer genom ett undervisningsexperiment. De undervisningsformer som behandlats är den traditionella undervisningsformen i matematik samt en ämnesintegrerad undervisning där deltagarna tillämpar programmering som ett verktyg i matematiken. LÄS MER

 4. 4. Musikaliskt uttryck : en studie om musikaliskt uttryck på ett estetiskt program med inriktning musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl Dotzek; [2018]
  Nyckelord :musikaliskt uttryck; känsla; undertext; intryck; musikundervisning; musikalisk förberedelse;

  Sammanfattning : Musikaliskt uttryck är något alla musiker har och något som är väldigt personligt för varje musiker. Syftet med den här uppsatsen är att få reda på vad begreppet musikaliskt uttryck betyder för lärare/elever, samt hur lärarna undervisar i musikaliskt uttryck och hur eleverna ser på musikaliskt uttryck i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. EVO grundskola : Modern skola med klassiska och männskliga kvaliter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Daniel Landström; [2018]
  Nyckelord :Skola; Psykologi; tradition; estetik; trä och betong; lada; tron; symbolik; pragmatik; program;

  Sammanfattning : "Hur du ser tillbaka på din skola, är också hur du ser på dig själv" Skolor behöver vara många saker, lärande, lekfulla, ordingsamma och mycket mer. Detta projekt är en undersökning i att försöka få in så många kvaliter i en byggnad som det går och få polariteter att dansa med varandra. LÄS MER