Sökning: "etablering i polen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden etablering i polen.

 1. 1. - Om en person inte är gammal… - … så är han inte så himla ruskig i ansiktet! En studie av förskolebarns förmåga att mobilisera motsatsord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Siri De Geer; Cristina Gunnarsdottir; [2013]
  Nyckelord :lexikal utveckling; semantisk dimension; antonymi; adjektiv; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : För att undersöka barns fulla förståelse av ords betydelser är det nödvändigt att undersöka förståelse av ord i relation till andra ord. Antonymi, motsatsrelationen, är en av de semantiska relationer som barnet tillägnar sig tidigast i språkutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Same, Same but Different : -        Konsten att överföra kvalité mellan två länder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Frida Jansson; Emilia Okada; Matilda Sjödahl; [2011]
  Nyckelord :Kvalité; Polen; Internationalisering; Överföring; Etablering; Globalisering; Nätverk; Relationsmarknadsföring; Språk och Kultur;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka svenska företags internationaliseringsprocess till Polen. Vi har valt att fokusera på kvalité och hur man förmedlar kvalité vid internationalisering till ett nytt land och i vårt fall, Polen. LÄS MER

 3. 3. Sverige-Polen, marknadskommunikation på två olika marknader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magdalena Danielsson; Linnea Karlén; [2010]
  Nyckelord :globalisering; marknadskommunikation; planerade budskap; oplanerade budskap;

  Sammanfattning : Dagens ökade internetanvändning har öppnat upp möjligheten till etablering på en global marknad vilket har lett till ett ökat intresse att utforska nya potentiella marknader. Vi har därför gjort en studie av hur potentiella kunder i Polen och Sverige vill få information om en fastighetsmäklarbyrå för att se vilka likheter och skillnader som finns emellan länderna. LÄS MER

 4. 4. Kultur - så gör vi här! : En studie om företags hållbara relationer över kulturella gränser

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Micha Larsson; Linn Wigren; [2009]
  Nyckelord :kultur; ekonomi; ekonomistryrning; globalisering;

  Sammanfattning : Globaliseringen som skett har lett till en större global konkurrens. Den globala konkurrensen har drivit många svenska företag till en internationalisering. För ett svenskt tillverkande företag som är utsatt för konkurrens kan det bli aktuellt att förlägga produktionen i ett land med lägre produktionskostnader. LÄS MER

 5. 5. Vegetation history and Picea abies (L.) Karst. establishment in the Härjedalen province (central Sweden)

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Eva Rodríguez; [2008]
  Nyckelord :Picea abies; early-Holocene; central Sweden; pollen analysis;

  Sammanfattning : The traditional theory about Picea abies (L.) Karst. arrival and establishment in Sweden is being revised. Until Picea abies megafossils were radiocarbon dated between the late-Glacial and the mid-Holocene (Kullman, 2000), it was widely accepted that Picea abies established at the Swedish East coast approximately 3500 B. LÄS MER