Sökning: "etablering nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden etablering nätverk.

 1. 1. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 2. 2. " Det blev inte som jag tänkt mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Bokne; Matilda Svensson; [2019]
  Nyckelord :kompletterande aktör; arbetslöshet; högskola universitetsutbildning; etablering; karriärutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är många individer i Sverige som väljer att påbörja eftergymnasiala utbildningar med en målsättning att få ett stimulerande arbete inom sina utbildningsområden. I en del fall blir individer arbetslösa efter avslutade högskole- och universitetsutbildningar och det kan få negativa konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 3. 3. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. The Road to Japan : En studie om etableringsstrategier för svenska företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elefteria Stamos; Sweet Mogos; [2019]
  Nyckelord :Japan; entry strategies; free trade agreement; Swedish companies; entrepreneurship; international; Japan; etableringsstrategier; frihandelsavtal; svenska företag; företagande; internationellt;

  Sammanfattning : Problem: Japan är en av Sveriges största exportmarknader med 127 miljoner konsumenter och en intressant marknad för svenska företag. Den japanska marknaden innehar många hinder och utmaningar och har tidigare varit restriktiv mot utländska företag. LÄS MER

 5. 5. "Tror ni att jag fick allt gratis? Jag fick jobba arslet av mig!" : En studie om vilken betydelse relationer, nätverk och strategier har för ensamkommande flickors inträde och etablering på den svenska arbetsmarknaden

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Zenzi Brydolf; Rebecka Casserblad; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; social worker; social capital; bonding social capital; bridging social capital; labor market; social network; unaccompanied girls; Ensamkommande barn; socialsekreterare; socialt kapital; sammanbindande socialt kapital; överbryggande socialt kapital; arbetsmarknad; socialt nätverk; ensamkommande flickor;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how women who came to Sweden as unaccompanied children experienced their entry into the Swedish labor market based on six qualitative interviews with woman in the age range of 24-32. The interviews were analyzed and interpreted using social capital as a theory. LÄS MER