Sökning: "etablering nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden etablering nätverk.

 1. 1. " Det blev inte som jag tänkt mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Bokne; Matilda Svensson; [2019]
  Nyckelord :kompletterande aktör; arbetslöshet; högskola universitetsutbildning; etablering; karriärutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är många individer i Sverige som väljer att påbörja eftergymnasiala utbildningar med en målsättning att få ett stimulerande arbete inom sina utbildningsområden. I en del fall blir individer arbetslösa efter avslutade högskole- och universitetsutbildningar och det kan få negativa konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Invandrares etablering på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Borg; [2019]
  Nyckelord :Invandrare; nyanlända; integration; arbetsmarknadsetablering; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Performance of Network and Transport Protocols in the Implementation of a New Cryptocurrency

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Hagström; Lukas Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Good money; Transport; Network; Protocol; Performance; Comparison; Simulation; KTH; OSI; TCP; UDP; IPv6; IPv4; HAJ Enterprise.;

  Sammanfattning : It has been suggested that some cryptocurrencies have potential to take the role as a global digital payment system. However, as the current technology stands, all cryptocurrencies have shortcomings which are growing when scaling parameters. LÄS MER

 4. 4. Att etablera och integrera i Sverige : En studie utifrån nyanländas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Johansson Sundel; Emmy Örtlund; [2018]
  Nyckelord :Sociology; newly arrived; perspectives; integration; establishment; Sweden; symbolic interactionism; network; identity; the Swedish language; exclusion; Sociologi; nyanlända; perspektiv; integrering; etablering; Sverige; symbolisk interaktionism; nätverk; identitet; segregering; det svenska språket; utestängning;

  Sammanfattning : Utifrån ett historiskt perspektiv är Sverige ett land som människor från olika delar av världen invandrat till. Framförallt under 1900-talet ökade invandringen till Sverige, inte minst under 1960-1970 talet där vi kan urskilja en kraftig ökning av arbetsinvandring. LÄS MER

 5. 5. Vägen till arbete : En studie om utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk examen och vägen till den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Evaline Bjarnehäll; Medina Delkic; [2018]
  Nyckelord :swedish labor market; foreign-born; foreign academic degree; outsiders; integration; validation of education; svensk arbetsmarknad; utrikesfödda; utländsk akademisk examen; outsiders; integration; validering av utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate foreign-born outside Europe with a foreign academic degree, their experience of meetings and entry into the Swedish labor market. The method we used to achieve the purpose is a qualitative method in the form of semi structured interviews. LÄS MER