Sökning: "etableringshinder små företag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etableringshinder små företag.

 1. 1. Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

  Kandidat-uppsats, Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Staffan Bååt; Ludwig Wallin; [2013]
  Nyckelord :Innovation; RBV; resursbaserat synsätt; nätverksmarknad; MAN perspektiv; etablering nätverk; positionering nätverk; etableringshinder; resursbindningar nätverk; offshoremarknad; innovationskapacitet SMF; innovation nätverk; Innovativa SMF;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. LÄS MER

 2. 2. Norge? : En studie inför ett inträde i Norge för Digitales AB.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Dzihic Amir; Omanovic Dajana; [2009]
  Nyckelord :etableringshinder; relationer; värdeskapande; nätverk;

  Sammanfattning : Idag finns det flera etablerade företag på marknaden som kan utgöra stora hinder för nyaaktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och kangenom olika distributionskanaler nå fram till konsumenterna med sitt budskap samt skapasig en position på marknaden. LÄS MER