Sökning: "etableringshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet etableringshinder.

 1. 1. Happier Childrens etableringsprocess : En studie om socialt entreprenörskap vid etablering utomlands

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najat Abbas; [2018]
  Nyckelord :Socialt entreprenörskap; etableringsprocess; resurser och etableringshinder.;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to describe how social entrepreneurs' establishment process and then identify the challenges and factors that social entrepreneurs should take into account when establishing abroad and what resources that have been used to tackle the various challenges. Research questions: How do social entrepreneurs establish operations abroad? What factors are important to consider for social entrepreneurs when establishing abroad? Witch resources can be used by social entrepreneurs to tackle the challenges that comes along when establishing abroad? Method: This is a case study and is investigating the case with social entrepreneurs' establishment process of the non-profit organization Happier Children in Morocco. LÄS MER

 2. 2. Lowering entry barriers in a digital era : A qualitative study about the Swedish fashion industry’s international expansion with Affiliate Marketing.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl Brunius; Isak Lind; [2017]
  Nyckelord :Affiliate Marketing; Digital Marketing; Entry barriers; Entry Strategy; Ecommerce; Social Media; Affiliate marketing; Digital marknadsföring; E-handel; Etableringshinder; Social media;

  Sammanfattning : The internet and the rise of e-commerce have changed the foundation for how Swedish fashion companies operates. The shift has simplified for businesses to reach foreign customers who are vital for the fashion companies as the Swedish market is too small to nurture all existing companies. LÄS MER

 3. 3. Beslut att köpa svart hyreskontrakt : En studie om svarthandel med bostadshyreskontrakt i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Helena Kihlanki; [2016]
  Nyckelord :svarthandel med hyreskontrakt; social rättighet; handelsvara; beteendegeografiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Studien undersöker köp av bostadshyreskontrakt i Stockholm utifrån beteendegeografiskt perspektiv. Med djupintervjuer som angreppsätt har intervjuer genomförts med personer som köpt svarthyreskontrakt. LÄS MER

 4. 4. Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Mattias Eklöw; Marcus Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik;

  Sammanfattning : När friskolereformen i Sverige infördes 1992 blev marknaden för gymnasial utbildning konkurrenssatt. Med nya möjligheter för friskolor att bedriva gymnasial utbildningsverksamhet var statens förhoppningar att elevers preferenser bättre kunde bemötas och att resursanvändningen effektiviserades. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan upphovsrätt och missbruk av dominerande ställning The relationship between copyright and abuse of a dominant position Rasmus Sundkvist och Fredrik Bengtsson Handledare: Åsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Rasmus Sundkvist; [2014]
  Nyckelord :upphovsrätt; magill; ims health;

  Sammanfattning : Upphovsrätten har som ändamål att skydda innovation och nytänkande genom att ge ensamrätt till litterära och konstnärliga verk. Dessa kan vara mycket betydelsefulla för ett företags ställning på en marknad. LÄS MER