Sökning: "etanolframställning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet etanolframställning.

 1. 1. Soja eller inhemskt proteinfoder till mjölkkor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kim Isaksson; [2014]
  Nyckelord :sojamjöl; inhemskt proteinfodermedel; våmstabilt;

  Sammanfattning : Svenska mjölkkor utfodras med proteinfodermedel där en del ofta består av importerat sojamjöl från Brasilien. Sojamjöl är den fraktion av sojabönan som blir kvar sedan oljan extraherats. LÄS MER

 2. 2. Methods of measuring flue gas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Andreas Jakobsson; Joakim Rydgren; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid Lantmännen Agroetanol i Norrköping framställer man etanol för drivmedel till fordon. Vid etanolframställning släpps avgaser ut som kan uppfattas som illaluktande ämnen. LÄS MER

 3. 3. Indunstning vid etanolframställning

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kristoffer Eriksson; Niklas Ljung; [2007]
  Nyckelord :Märkaning; rör; ventiler; identifiera; Process and Instruments Diagram PID ; Lantmännen Agroetanol; ;

  Sammanfattning : Syftet med examensprojektet var att märka upp rör och ventiler så att operatörerna lättare kunde identifiera dem. Samt lära sig jämföra en PID (Process and Instruments Diagram) med verkligheten och kunna förstå hur en indunstning fungerar. När vi kom till Lantmännen Agroetanol så fick man reda på några uppgifter som man skulle lösa. LÄS MER

 4. 4. Projektering av en etanolfermenteringsanläggning i pilotskala med Biostilteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för kemi

  Författare :Veronica Sundberg; [2007]
  Nyckelord :Etanol;

  Sammanfattning : AbstractThis degree thesis was made in cooperation with Chematur Engineering in Karlskoga.Many of the environmental issues of today are a result of the motor traffic. Consumption of fossil fuels harms our environmental through formation of carbon dioxide and other greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska konsekvenser av etanolproduktion i östra Sverige : en analys ur lantbrukarens och förädlingsföretagets perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Flensén; [2006]
  Nyckelord :etanol; bioetanol; vidareförädling; kooperation; ekonomi;

  Sammanfattning : This study analyses the economic consequences due to ethanol production in Eastern Sweden. The analyses consider the cooperative and the farmers as one vertically integrated company. The area that found the market in this study is illustrated in figure 1. LÄS MER