Sökning: "etcs"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet etcs.

 1. 1. Who or What Really Matters? : A stakeholder analysis for student housing development in campus KTH

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yurou Peng; [2017]
  Nyckelord :Stakeholder analysis; student housing; KTH;

  Sammanfattning : There are diverse participants in the student housing development in campus KTH, in which everyone plays a role and has his own claim and influence.  The stakeholder theory provides a pluralistic perspective and various analyzing techniques to get a better understanding of the question “who or what really matters” in the student housing development process. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av implementering av ERTMS mellan Sverige och Holland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Simon Kristoffersson; Filip Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :ertms; e2; etcs; implementering; sverige; holland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To ease railway traffic between countries in Europe, EU have decided that a new common signalling system should be implemented. This new signalling system is ERTMS, which is a shortening for European Rail Traffic Management System. LÄS MER

 3. 3. Differences and Similarities between Extratropical Cyclones during Summer and Winter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Stina Olandersson; [2016]
  Nyckelord :Extratropical cyclones; cyclogenesis; jet; quasi-geostrophic theory; North Atlantic Ocean; GFS; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Extratropical cyclones (ETC) are synoptic scale low pressure systems, which have a large impact on the weather in the mid latitudes. These low pressure systems usually develop during several days and are connected to fronts. Thus, they can bring cloudiness, rain and even severe weather including strong winds. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a Set of TCP Features over Narrowband Radio Bearer for Train Communication

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Pajtim Buzolli; Jakub Tadeusz Mucha; [2016]
  Nyckelord :TCP; TCP Features; Circuit Switched; GSM-R; Packet Switched; GPRS; Train Communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An engineering approach to the evaluation of the TCP as a narrowband bearer for short messages in the low latency train-trackside communication scenario is described in this report. The project was developed in cooperation with Bombardier Transportation Sweden AB as a part of the “ETCS over GPRS” venture. LÄS MER

 5. 5. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER