Sökning: "ethic and moral responsibility"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ethic and moral responsibility.

 1. 1. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Wolters; [2019]
  Nyckelord :empati; djur; lidande; elefanter; schimpanser; barn; moral; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om djur kan känna empati och att utforska vad det kan innebära för djurs förmåga att känna lidande. I omsorgsetikens anda diskuteras sedan vilken betydelse detta skulle kunna ha för vårt moraliska ansvar gentemot djuren, inom alla sfärer av djuranvändande. LÄS MER

 2. 2. Kravet på godhet : en analys av etiska krav inom kristen etik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Viktor Backlund; [2018]
  Nyckelord :Ethics; Christian ethics; Stanley Hauerwas; William Schweiker; Etik; Kristen etik; Krav; Etiska krav; Stanley Hauerwas; William Schweiker;

  Sammanfattning : This thesis will discuss the ethical demands that are given by Stanley Hauerwas and William Schweiker in their theory about Christian ethics. The question at issue being discussed is which ethical demands to act good is revealed in Hauerwas and Schweikers understanding of Christian ethics and do they put a stronger demand on Christians to act good? This thesis finds out that both of them put some special ethical demands for Christians that are not the same as to other people. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i tiden : En studie av öppna ledarskapsutbildningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Malin Hansson; Jonas Nyström; [2008]
  Nyckelord :leadership; gender; ethic; environment; Ledarskap; genus; etik; miljö;

  Sammanfattning : SammanfattningKonsulter utbildar ledare inom ledarskap. Öppna ledarskapsutbildningar vänder sig främst till nyblivna ledare, vars kunskaper inom ämnet många gånger är vagt. Vad som tas upp i dessa utbildningar, formar ledare och därmed organisationer.Moderna företag behöver moderna ledare. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility : vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jessica Bylund; Charlotte Haggren; [2007]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade krav på att företag skall ta ett större etiskt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet har väckts under senare år. Corporate social responsibility är ett samlingsnamn för detta ansvarstagande. LÄS MER

 5. 5. Socionomen som ämbetsman - demokratins väktare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Birgitta Hansson; Ella-Kari Hellström; [2007]
  Nyckelord :social workers; democracy; public officer; ethic and moral responsibility; Lundquist; Lennart; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay we have examined how social workers experience their positions as a public authority person in a society of democracy. As a public officer you have to follow rules and obey the law, which can be difficult if they don't agree with your personal opinion and values. LÄS MER