Sökning: "ethic dilemmas"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ethic dilemmas.

 1. 1. ”Vi vill göra vårt jobb och göra det rätt, men vi vill ju inte att någon ska dö på grund av det”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tekla Lundin Makungu; [2019]
  Nyckelord :den nya gymnasielagen; implementering; etiskt dilemma; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The “nya gymnasielagen” brought with it a risk that teacher’s marks and attendance rate reports can be a basis for whether or not newly arrived immigrant students can have a continued residence permit. Many teachers who have criticized the law have had worries for the power given to them concerning individual student’s possibilities to obtain residence permits. LÄS MER

 2. 2. Sustainable ethics in public administration? -Ethical dilemmas in sustainable development policy implementation

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frans Flodin; [2019]
  Nyckelord :Ethics; sustainable development; public official; public administration; ethical;

  Sammanfattning : This Master´s thesis analyses ethical dilemmas through a theory of three administrative ethics. These three ethics derives from the aspects of sustainable development. The purpose is to combine modern scholars’ requirements of administrative ethics, ideas of how public officials should work and sustainable development as a high ethical goal. LÄS MER

 3. 3. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla? : Inkludering och exkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fahimeh Jafar Nejad; [2018]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; exclusion; special pedagogy; neuropsychiatric disabilities; En skola för alla; inkludering; exkludering; specialpedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : ’A school for all?’ is a scientific essay regarding the inclusion of students with neuropsychiatric disabilities inside the classroom. This essay is about the reality behind ’a school for all’ and became a starting point of this paper due to the everyday dilemmas I face as a leisure-time teacher that coexist in a classroom. LÄS MER

 5. 5. Morsan, Satan och Isaac : En analys av tv-spelet The Binding of Isaac: Rebirths plats i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Aron Rosén; [2017]
  Nyckelord :pedagogik; tv-spel; datorspel; etik; moral; religion; gymnasiet;

  Sammanfattning : In this essay the remastered version of the video game The Binding of Isaac- The Binding of Isaac: Rebirth, has been analysed on how it will fit as an educational material in the Swedish upper-secondary school. The portrayals and thematics in the game that is compatible for discussion in the ethic and moral field has been compared to two points from the curriculum for religious studies in the Swedish upper-secondary school, regarding ethic and moral arguments, theories and models. LÄS MER