Sökning: "ethical decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden ethical decisions.

 1. 1. Att leda - När juridiska krav kolliderar med personliga värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hedlund; Cornelius Hägg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Public Sector; Legal Requirements; Ethical Dilemmas; Change Management; Motivation; Critical Organizational Theory; Leadership; Political Decisions;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the effects of the proposal regarding mandatory reporting for undocumented individuals within the Swedish public sector and how this potentially affects leaders in their efforts to motivate their employees to comply with this requirement, which is considered ethically charged. The primary focus is to understand how these leaders can motivate their employees considering legal requirements that are both legally binding and ethically sensitive. LÄS MER

 2. 2. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Busara Surapee; William von Sicard; [2024]
  Nyckelord :Ethical scandals; Consumer behavior; Brand image; Purchase intention; Severity of the scandal; Etiska skandaler; Konsumentbeteende; Varumärkesbild; Köpavsikt; Allvarlighetsgrad på skandalen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Busara Surapee och William von Sicard Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att belysa etiska skandalers påverkan på konsumenternas köpavsikt och varumärkesuppfattningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av etiska utmaningar inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rabia Kohestani; Mohieeldin Mohammed; [2024]
  Nyckelord :palliative care; ethical challenges; nurses experiences; Palliativ vård; etiska utmaningar; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård med syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård omfattar holistiskt synsätt på patienter som inkluderar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt känslomässiga aspekter av vård och involverar både anhöriga och patienter. LÄS MER

 5. 5. Pascual Duarte a través de los ojos de Aristóteles : Análisis de la ambigüedad moral en la novela La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Maria Jerez; [2024]
  Nyckelord :Pascual Duarte; morality; ethics; virtue; Nicomachean Ethics; eudaimonism; teleology; Pascual Duarte; moral; ética; virtud; ética nicomáquea; eudemonismo; teleología;

  Sammanfattning : El propósito de esta tesina consiste en realizar un análisis literario y filosófico de la novela La familia de Pascual Duarte, escrita por Camilo José Cela. En esta investigación se busca explorar los principios éticos y morales presentes en la ética nicomáquea de Aristóteles, destacando conceptos fundamentales como la felicidad, la virtud, la justicia y la prudencia. LÄS MER