Sökning: "ethical guidelines"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden ethical guidelines.

 1. 1. Etisk problematik vid implementering av maskininlärning i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linda Petersson; Magdalena Äng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Technological advances enable new applications in a number of industries. Artificial Intelligence, more specifically Machine Learning, is technology that is expected to have enormous potential in healthcare. Healthcare is constantly facing critical challenges but Machine Learning is anticipated to make it safer and more efficient. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsplikten 14:1 SoL - Utmaningar och etiska överväganden vid processen av en orosanmälan- yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Siv Ljunggren; Ernisa Bilal; [2020]
  Nyckelord :social services; lack of report; youths; ethical challenges; difficulties; professionals;

  Sammanfattning : This study examines the convoluted challenges of different professions and their duty to report to Social Services if suspicion or knowledge of a child being in physical or mental danger occurs. In Sweden this is regulated by the law 14:1 SoL that requires personnel in their work with minors to report the slightest concern of danger without any circumstances. LÄS MER

 4. 4. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER

 5. 5. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdalla Mohammed Hussein; [2020]
  Nyckelord :Approach; Young adults; Social worker; Social work; Qualitative research; Professionethic; Duthyetic; Virtueethic;

  Sammanfattning : ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020. LÄS MER