Sökning: "ethical guidelines"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden ethical guidelines.

 1. 1. Respect for Fundamental Rights in Credibility Assessment of LGBTIQ+ Asylum Seekers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rubén Pomar Mir; [2019-09-13]
  Nyckelord :LGBTIQ community; asylum; asylum seeker; fundamental rights; queer asylum;

  Sammanfattning : This thesis investigates an increasingly important topic in the European Union (EU). I analyze challenges to respecting fundamental rights when assessing the credibility of LGBTIQ+ asylum seekers in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Avslutning av livsforlengende behandling: intensivsykepleierens rolle i beslutningsprosessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Hammersland Heradstveit; [2019-06-20]
  Nyckelord :End-of-life; terminale-care; life support care; icu; intensive care units; nurse; decisions;

  Sammanfattning : Background: Overtreatment at end of life is a large ethical dilemma in today’s technologicalsociety. Studies show that the intensive care nurses role is little defined in the decisionmaking process of withdrawal or withholding life-sustaining treatment. LÄS MER

 3. 3. Grönstrukturens plats i staden : En studie om Karlstads centrum ekologiska infrastruktur

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johanna Damberg; Josefin Lund; [2019]
  Nyckelord :Ecological sustainable development; green structure; ecological infrastructure; densification; anthropocentrism; Ekologisk hållbar utveckling; grönstruktur; ekologisk infrastruktur; förtätning; antropocentrism;

  Sammanfattning : Det är allmänt känt att det sker en kontinuerlig ökning av världens befolkning och följden av detta är att städer växer kraftigt. Det medför en förtätning i stadskärnan och som en konsekvens sker en konflikt mellan grönstrukturen och nybyggnationer. LÄS MER

 4. 4. Ansiktsrekonstruktion : Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t Hans, Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Facial reconstruction; ethical issues; American method; genetics; biometric data;

  Sammanfattning : Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, occurred during the 20th century. LÄS MER

 5. 5. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Campano; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. LÄS MER