Sökning: "ethical"

Visar resultat 1 - 5 av 1865 uppsatser innehållade ordet ethical.

 1. 1. Vilka Attityder har personer med Mörka Personlighetsdrag gentemot Etiska Företagspolicies?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ninni Sondén Karestrand; Jonna Persson; [2020]
  Nyckelord :mörka triaden; mörka personlighetsdrag; företagspolicies; etik; organisationer dark triad; dark personality traits; company policies; ethics; organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between the three personality traits of the Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy) and attitudes towards ethical company policies. 114 participants took part in an online survey, measuring the Dark Triad and seven policy-questions. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer för utvärdering av tidigare konserveringar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alissa Anderson; [2019-11-04]
  Nyckelord :conservation ethics; evaluation; previous conservation treatments; quality;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019/34.... LÄS MER

 3. 3. IKT, ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH LITERACY - en studie av lärares uttryck för begreppen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Karl Johnfors; [2019-09-25]
  Nyckelord :IKT; etiskt förhållningssätt; literacy; styrdokument;

  Sammanfattning : This essay studies teachers expression of ethical view and literacy relating to ICT in three public junior high schools. The essay also studies teachers expression of ethics in relation to ethical values expressed in the curriculum. LÄS MER

 4. 4. Respect for Fundamental Rights in Credibility Assessment of LGBTIQ+ Asylum Seekers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rubén Pomar Mir; [2019-09-13]
  Nyckelord :LGBTIQ community; asylum; asylum seeker; fundamental rights; queer asylum;

  Sammanfattning : This thesis investigates an increasingly important topic in the European Union (EU). I analyze challenges to respecting fundamental rights when assessing the credibility of LGBTIQ+ asylum seekers in Sweden. LÄS MER

 5. 5. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER