Sökning: "ethics"

Visar resultat 11 - 15 av 1210 uppsatser innehållade ordet ethics.

 1. 11. Abdominal Aortic Aneurysm Screening : an Ethical Discussion

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ami Holmström; [2019]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; screening; ethics; autonomy; integrity;

  Sammanfattning : Introduction: Abdominal aortic aneurysms (AAA) have a prevalence of approximately 2%, and are more common in men. AAAs are generally asymptomatic, but if ruptured and untreated, the mortality rate is close to 100%. Screening programs for AAAs are implemented in Sweden, the UK, and the US. LÄS MER

 2. 12. Plagiering på högskolan. : Orsaker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Karlsson Atencio; [2019]
  Nyckelord :Plagiering; informationskompetens; etik; högskola; bibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the causes of plagiarism in higher education and to discuss possible preventive measures against plagiarism. The study is basedon documents containing students´ explanations when being accused of plagiarism before the disciplinary board, as well as on interviews with staff in two colleges/universities in Sweden. LÄS MER

 3. 13. ”Man är ju socionom, men också chef, så jag är både och” : En intervjustudie om upplevelsen av rollkonflikt hos enhetschefer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Persson; Karin Kallin; [2019]
  Nyckelord :Profession; Leadership in social work; Occupational identity; Identity; Professional social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I am a social worker, but also a manager, so I'm both” - A interview study about how managers experience the role conflict within the social services. The aim of this study was to describe and analyze how managers experience the role conflict within social services. LÄS MER

 4. 14. Historia - ur ett elevperspektiv : En kvalitativ intervjustudie med fokus på historiekultur, historiemedvetande och historisk identitet hos elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Norling; [2019]
  Nyckelord :History didactics; History; Views of history; Middle school; Interviews;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to contribute with empirical data to a scientific area that currently is missing just that: younger pupils view on the school subject history. This study is based on the history didactics goal, which is to teach knowledge about history in school. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors syn på faktorer som bidrar till god teamkommunikation i palliativ vård : En intervjustudie med sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Team; Etik; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i kommunens hemsjukvård   innebär möten med patienter som har en livshotande sjukdom. I detta arbete ingår att samarbeta i teamet för att kunna vara tillgänglig utifrån patientens behov och önskemål. LÄS MER