Sökning: "ethics"

Visar resultat 16 - 20 av 1210 uppsatser innehållade ordet ethics.

 1. 16. Bemötandet av barns utmanande beteende i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alf Lundgren; Andrea Imbesi; [2019]
  Nyckelord :Omsorgsetik; Utmanande; Beteende; Förhållningssätt; Bemötande;

  Sammanfattning : This study aims to reveal what preschool teachers and pedagogues think about and how they act when it comes to meeting the behavior and needs of children with challenging behaviour from a perspective of ethics of care as developed by Nel Noddings. Statistics claim that this kind of behavior is on the rise and it is therefore of relevance to see how teachers and pedagogues can give care to children who displays behavioral problems. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 18. A study on Swedish researchers’ attitudes and views of the 3Rs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Blomberg; [2019]
  Nyckelord :3R; attitudes; animal welfare;

  Sammanfattning : Every year, millions of vertebrates are used worldwide in experimental studies. If, how and when animals are allowed to be used in research is stated in the European directive 2010/63, incorporated in the Swedish animal welfare act (1988:534). LÄS MER

 4. 19. Modern Research into The Placebo Effect, and its Ethical Implications

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Placebo; Placebo Effect; Classical Conditioning; Expectation; Medical Ethics;

  Sammanfattning : Introduction Placebos have been used in medical treatments since the dawn of medicine. The placeboeffect is referred to as a beneficial effect of a treatment which cannot be attributed to thepharmacological component of the treatment given. LÄS MER

 5. 20. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER