Sökning: "ethics"

Visar resultat 21 - 25 av 1210 uppsatser innehållade ordet ethics.

 1. 21. Anställningsbar eller icke anställningsbar. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden & individer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Laila Sami Ahmed; Zeinab Jalal Jabbar; [2019]
  Nyckelord :arbete; Arbetsförmedlingen; anställbarhet; arbetsförmåga; begränsningar; etablering; funktionsnedsättning; möjligheter; disability; employees; employment; limitation; opportunity; work; capacity for work;

  Sammanfattning : Den största förmedlaren av arbeten i Sverige är Arbetsförmedlingen, de ska underlätta för alla arbetssökande och för individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden genom olika stödinsatser. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter respektive begränsningar arbetsförmedlarna upplever gällande att stödja individer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden samt vilka metoder de använder sig av i denna process. LÄS MER

 2. 22. The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Radical nationalism; journalism; extreme-right movements; ethics;

  Sammanfattning : Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. LÄS MER

 3. 23. Ancient Egyptian Philosophy : or a chimaera of the popular significance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Christofer Sandström; [2019]
  Nyckelord :Ancient Egyptian Philosophy;

  Sammanfattning : The thesis investigates a continuously held assumption, within the field of Egyptology, that undertakes to derive classical Hellenic philosophy from a previous philosophical tradition, initiated centuries before in ancient Egypt. The study will proceed with an initial clarification of ancient Greek philosophy, and a brief outline of some topics from its main research fields: metaphysics, epistemology, ethics and philosophy of mind. LÄS MER

 4. 24. Fastighetsmäklares syn på etik : En studie över personlighetens påverkan på etik med hjälp av personlighetsteorin The Big Five.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Fogeby; Lisa Wiik; [2019]
  Nyckelord :Ethics; The Big Five; Personality; Real estate broker; Etik; The Big Five; Personlighet; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; tvångsvård; Tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten i vården är att vårda patienten med respekt för patientens självbestämmande och integritet men inom psykiatrin måste man ibland bortse från detta för att vårda patienter med tvång. Den psykiatriska vården har gjort en lång resa av förändringar från de gamla sinnessjuklagarna till dagens moderna lagar men fortfarande ställs frågor om etik och moral på sin spets när det beslutas att vårda en person med tvång. LÄS MER