Sökning: "ethnic identity"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden ethnic identity.

 1. 1. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 2. 2. “It is an act of rebellion” The Intersectional Perspective on Bilingual Schools Experiences in Israel’s Ethnic Conflict

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Mariia Medvedeva; [2024]
  Nyckelord :Bilingual Schools; Education in Ethnic Conflict; Identity; Israel; Politics of Belonging; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the reality of Israel’s educational system, it is highly unlikely that Arab and Jewish students will ever meet at school. Within this state-segregated context, bilingual multicultural education, while having the potential to act as a catalyst for change and promote intercultural dialogue, remains on the brim of academic interests. LÄS MER

 3. 3. We will teach you a lesson : A qualitative study on militarized masculinity and the use of sexual violence in armed conflict

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Zahra Nayabi; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper will focus on articulating and arguing for the intricate relationship between militarized masculinity in ethno-nation conflicts and the use of conflict related sexual violence (CRSV). While previous research has been done on the topic of interest. LÄS MER

 4. 4. Towards Another Closet?! The Social Integration-related Experiences of Georgian LGBTQ+ Asylum Seekers in Berlin, Germany.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tamazi Sozashvili; [2023-11-03]
  Nyckelord :LGBTQ asylum seekers; Social Integration; Intersectionality; Georgia; European Union.;

  Sammanfattning : Georgia is among the top 10 nationalities who seek asylum in the EU. Despite not existing the official statistics, LGBTQ+ individuals, too, flee from Georgia due to persecution and discrimination based on sexual orientation and gender identity. LÄS MER

 5. 5. Svenskar, västgötar eller vassbölingar? Föreställda gemenskaper bland allmogen under stora nordiska kriget

  Master-uppsats,

  Författare :Filiph Waldt; [2023-10-01]
  Nyckelord :imagined communities; öreställda gemenskaper; Great Northern War; stora nordiska kriget; tidigmodern tid; early modern period; ; kollektiva tillhörigheter; nationell identitet; regional identitet;

  Sammanfattning : This study examines imagined communities at the grassroots level during the Great Northern War of 1700-1721. A specific district is studied is under investigation: the inland area of Vadsbo district in Skaraborg county. LÄS MER