Sökning: "ethnic prejudge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ethnic prejudge.

  1. 1. Etnisk in-gruppsfavorisering vid semantisk priming av ansikten: en empirisk studie av dess ERP-korrelat hos svenska studenter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Daniel Wallin; [2013]
    Nyckelord :automatiska attityder; automatic attitudes; implicita attityder; implicit attitudes; etniska fördomar; ethnic prejudge; etniska stereotyper; ethnic stereotypes; etniska attityder; ethnic attitudes; N400; P200; N200; priming; in-grupp; in-group; ut-grupp; out-group; Social Sciences;

    Sammanfattning : Many studies have been conducted investigating automatically activated attitudes towards ethnic groups, where the main measure has been reaction time. Mainly, these studies have looked at relative preferences for ethnic in-groups over ethnic out-groups. LÄS MER