Sökning: "ethnicity"

Visar resultat 1 - 5 av 1197 uppsatser innehållade ordet ethnicity.

 1. 1. A QUALITATIVE STUDY OF YOUNG PEOPLE'S EXPERIENCES WITH THE STREET GAMES ACADEMY PROGRAM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Megdelawit Ayele Shomoroo; [2021-08-16]
  Nyckelord :educational performance; physical activity; tutoring; homework help;

  Sammanfattning : 30 credit thesis as part of a Master's Programme in Public Health, Health Equality.... LÄS MER

 2. 2. Impact of Business Owners’ Ethnicity and Gender on Financial Performance A classical analytical review and empirical study on how the demographics of company owners impact the results.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Johansson; Sten Li; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has found that female- and minority-owned businesses generallyunderperform compared to male- and nonminority-owned businesseson a variety of measures, such as sales and profit. The situation is, however,rapidly changing while there is a lack of up-to-date research on the current situation. LÄS MER

 3. 3. "In-betweenship: New Swedish identities in the making? - A qualitative study about Swedishness and being in-between"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Suzanne Forsberg; [2021-04-28]
  Nyckelord :In-Betweenship; Race; Ethnicity; Whiteness; Swedishness; Colour-blindness;

  Sammanfattning : This paper takes an approach sprung from practices where identities are formed and examinesthe experiences of being in the borderland of Swedishness. The research is placed in aSwedish context aiming at understanding people who has often or at times gotten their(Swedish) identity or origin questioned. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever unga icke vita killar bemötandet från polisen? : En studie om upplevelser med Stockholmspolisen i ett segregerat bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Lydia Nyori; Bezza Alemayehu Habte; [2021]
  Nyckelord :Unga killar; Icke vit; Segregerat område; social utsatt område; rasprofilering; etnisk profilering; polisbrutalitet; särbehandling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an insight of which views young non-white males have of the Stockholm police and what sort of treatment they receive from the police in their residential areas. The study is based on a qualitative research method that was based on ten individual interviews with young non-white males between the ages of 16–19. LÄS MER

 5. 5. Det stora vägskälet : gymnasieelevers upplevelse och planerade val inför nästa fas i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petra Kärrström; Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Horizons for action; school-to-work transition; upper secondary students; educational and career choices; turning point; Handlingshorisont; school-to-work transition; gymnasieelever; studie- och yrkesval; brytpunkt;

  Sammanfattning : Brytpunkten från gymnasiet kan förstås som ett avgörande vägskäl med ett överflöd avvalmöjligheter för ungdomar. Syftet med denna studie var att genom en kvantitativenkätundersökning kartlägga hur gymnasieelever i år tre på naturvetenskaps-,samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet i Stockholms län planerade och motiverade sittval inför tiden efter gymnasiet och att se hur detta skilde sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna kön,etnicitet och bostadsort, samt att få en översikt för hur gymnasieeleverna upplevde brytpunktenfrån gymnasiet och hur de såg på sin egen handlingshorisont. LÄS MER