Sökning: "ethnocentric"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet ethnocentric.

 1. 1. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 2. 2. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter på Kapstadens arbetsmarknad -En sociologisk studie om unga svartas upplevda och faktiska möjligheter till arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Fors; Sofia Ljung; [2019]
  Nyckelord :Unemployment; youth; racial discrimination; social position; intersectionality; social categorization; habitus; social stratification;

  Sammanfattning : As a result of apartheid and ethnocentric structures in South Africa and Cape Town, the unemployment is highest among the black youth. The purpose of this study is to examine how the black youth are experiencing their possibilities to get a job. This qualitative study was conducted among black youths at the age of 18-34 living in Cape Town. LÄS MER

 4. 4. Euroskepticismen hos VP och SD: Likheter, skillnader, traditionella argument och alternativ till EU : En jämförande fallstudie av Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas euroskepticism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :My Engsjö-Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Euroscepticism; The Swedish democrats; the Left party; the European union;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the hard euroscepticism in two Swedish parties: The Swedish democrats and the Left party, by describing and comparing their arguments. I will mainly do this by examining if they have traditional features in their arguments and if they have an alternative system to the EU. LÄS MER

 5. 5. Euroskepticismen hos VP och SD: Likheter, skillnader, traditionella drag och alternativ till EU : En jämförande fallstudie av Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas euroskepticism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :My Engsjö-Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Euroscepticism; The Swedish democrats; the Left party; the European union;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the hard euroscepticism in two Swedish parties: The Swedish democrats and the Left party, by describing and comparing their arguments. I will mainly do this by examining if they have traditional features in their arguments and if they have an alternative system to the EU. LÄS MER