Sökning: "ethnocentric"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet ethnocentric.

 1. 1. Hur görs jämställdhet i Sverige? : En analys av den svenska jämställdhetspolitiken mellan 2014 och 2019 utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Doreen Lind; [2020]
  Nyckelord :critical policy analyses; feminist government; gender equality; Gender Equality Politics; Postcolonial Feminist Theory; neo-liberalism; Norms of Honor; Swedishness; What´s the problem represented to be?; WPR; kritisk policyanalys; feministisk regering; jämställdhet; jämställdhetspolitik; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; nyliberalism; hedersnormer; svenskhet; What´s the problem represented to be?; WPR;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is that gender equality should be studied as an empirical field. After the Swedish general election in 2014 the newly formed government proclaimed itself to be the world’s first feminist government. LÄS MER

 2. 2. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 3. 3. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av utslussade nyanlända elever till engelskundervisning i det svenska skolsystemet från ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Trevor Hunter; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkighet; svenska som andraspråk; förberedelseklass;

  Sammanfattning : This study examines the reception of newcomer students into English classes in Swedish schools from a teaching perspective as well as the effects newcomer students have had on the teaching of English. It also asks if newcomer students have had access to the support measures recommended by The Swedish National Agency for Education (Skolverket). LÄS MER

 5. 5. Möjligheter på Kapstadens arbetsmarknad -En sociologisk studie om unga svartas upplevda och faktiska möjligheter till arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Fors; Sofia Ljung; [2019]
  Nyckelord :Unemployment; youth; racial discrimination; social position; intersectionality; social categorization; habitus; social stratification;

  Sammanfattning : As a result of apartheid and ethnocentric structures in South Africa and Cape Town, the unemployment is highest among the black youth. The purpose of this study is to examine how the black youth are experiencing their possibilities to get a job. This qualitative study was conducted among black youths at the age of 18-34 living in Cape Town. LÄS MER