Sökning: "ethnographic studies"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden ethnographic studies.

 1. 1. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER

 2. 2. Meritokratiskt ledarskap på KI : En etnografisk studie om informella strukturer i kunskapsintensiva forskningsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elvi Weckman; Fleur Schouten; [2019]
  Nyckelord :Informella strukturer; Karolinska Institutet; Effektivitet;

  Sammanfattning : This thesis discusses how the informal structures at the medical research university Karolinska Institutet (KI) contributes to increased efficiency. KI has the ambition to become one of the world's leading medical research universities, which they hope to accomplish through, among other things, strong leadership. LÄS MER

 3. 3. Ett visualiseringsverktyg för att koordinera agil utveckling av en komplex produkt : En studie om framtagande och vidareutveckling av en systemanatomi för ökad gemensam förståelse i den agila utvecklingen på Volvo Cars

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :David Cerny; Didrik Dahlström; [2019]
  Nyckelord :System anatomy; anatomy; project management tool; complex project; coordination; agile transformation; large organisation; Systemanatomi; anatomi; projektledningsverktyg; komplexa projekt; koordination; agil transformation; stor organisation;

  Sammanfattning : There are issues around complex products in multiple large companies such as Volvo Cars, Ericsson and ABB. This report focuses on Volvo Cars in an agile context with issues concerning dependencies and coordination. The subject which is investigated closer to solve this problem is system anatomies. LÄS MER

 4. 4. Cultivating Critique in Folds and Pleats - Posthuman Enactments in the Dress of Rick Owens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Wiktor Hansson; [2019]
  Nyckelord :Posthuman; Fashion; Anthropocene; Intra-Relationality; Rick Owens; Avant-Garde; Deleuze; Queer; MACA; Arts and Architecture; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Taking as its epistemological starting point the proposed geological era of the Anthropocene, this thesis enquires the affective potential of avant-garde fashion in criticising, improving or transforming the supposed givenness of The Human as a historical concept. In order to do so, it inflects and departs from the tightly held onto-epistemological cannon of fashion studies and anthropology of dress, in which fashion is understood primarily through representation, signification and performance of identity. LÄS MER

 5. 5. Jag sätter mig här så kan du leka : lärande, lek och social interaktion i olika typer av utställningar för barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anna Kron Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Museology; Museum; exhibition; children; children’s exhibition; play; learning; sociocultural theory; social interaction; museologi; utställningar för barn; sociokulturell teori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Children has become an increasingly important target group for the Swedish cultural politics where museums play an important role. This focus on children has urged the museums to create different activities, such as exhibitions, specially modeled for the target group. LÄS MER