Sökning: "ethos"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet ethos.

 1. 1. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 2. 2. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Gustav Wetterlind; [2022]
  Nyckelord :Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. LÄS MER

 3. 3. Krissituation eller regionens version? : En kvalitativ textanalys av Region Stockholms kommunikation under den så kallade förlossningskrisen 2021 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cornelia Landén; Cornelia Lyxell; [2022]
  Nyckelord :Region Stockholm; maternity care; crisis communication; crisis management; image repair; situational crisis communication;

  Sammanfattning : In the fall of 2021 Swedish news media reported a maternity care crisis in Region Stockholm. Midwives resigned in protest against deficient working conditions and Region Stockholm appointed a special coordinator to solve the situation. LÄS MER

 4. 4. Neutral journalistik i en digital tid : - En undersökning av nättidningen Bulletin ur ett mediekritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joen Ström Helleberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has changed the way we consume news. This has opened new niches for digital newspapers that don’t follow old industry standards. There are however views that challenge these assumptions and hold that news reporting still adheres to certain conventions with a basis in professional journalism. LÄS MER

 5. 5. Det här är Jag, välj mig! : en komparativ analys av ethos i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Tara Bellini; [2022]
  Nyckelord :personliga brev; personligt brev; ethos; stil; lingvistik; visuell retorik; General Works;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka skillnader och likheter i framgångsrika respektive mindre framgångsrika brev för att söka finna likheter och skillnader i de val avseende stil, lingvistik och estetik som görs i breven. Vidare undersök även på vilket sätt de sökandes ethos kan komma att påverkas av de val som utgör brevets utformning. LÄS MER