Sökning: "ethos"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade ordet ethos.

 1. 1. La rhéthorique officielle pendant Covid -19. Une analyse comparative des discours politiques en France et en Suède lors du déclenchement de la pandémie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Nilsson; [2021-02-22]
  Nyckelord :Analyse de discours; discours politique; discours en temps de crise; intervention télévisée; crise sanitaire; Covid -19;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to carry out a comparative analysis of the two speeches made during the outbreak of the Covid-19 pandemic by the French President Emmanuel Macron and the Swedish Prime Minister Stefan Löfven in order to identify their differences and try to understand their connection to the political events that followed. In France, the lockdown started but in Sweden the plan was to maintain as much freedom as possible to the citizens. LÄS MER

 2. 2. Ärade ledamöter! Ärade medmänniskor! Ärade publik! : En jämförande analys av tre tal av Göran Persson

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Lindell; [2021]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; argumentationsmedel; stilfigurer; Göran Persson;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra tre tal av Göran Persson som statsminister som hållits vid olika tillfällen och som har olika kontext och retoriska situationer. Med hjälp av en retorisk analys undersöks genre, ethos, logos och pathos samt stilfigurerna anafor, hopning och antites för att se hur dessa retoriska medel samverkar i de olika talen, samt för att se om detta skiljer sig mellan talen, och i detta fall hur. LÄS MER

 3. 3. "Då får man ta sitt ansvar och gå" - En kvalitativ studie om när kommunala tjänstemän hamnar i konflikt med politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Sjöblom Vrak; [2021]
  Nyckelord :etos; exit voice and loyalty; sorti protest lojalitet; reaktionsalternativ; relationsetik; rollkonflikter; lojaliteter; kommunförvaltning; kommunala tjänstemän; Lennart Lundquist; Albert Hirschman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to further our knowledge on how civil servants act when faced with conflicts in relation to the political governance. The study was carried out through a qualitative analysis on semi-structured interviews with municipal officials, who have either left their employment after conflicted situations, or who still remain within the organisation. LÄS MER

 4. 4. En tematisk analys av Skatteverkets chatbot utifrån den statliga värdegrunden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niki Samakovlis; Adam Särnell; [2021]
  Nyckelord :Chattbot; Skatteverket; Den statliga värdegrunden.;

  Sammanfattning : Som statligt anställd på en svensk myndighet ska ens arbete genomsyras av demokratiska värderingar enligt den statliga värdegrunden. Skatteverket har sedan 2018 använt sig av en digital medarbetare i form av chatboten Skatti som svarar på vanliga frågor om folkbokföring och inkomstdeklarationer. LÄS MER

 5. 5. Civil Religion Iconography : A New Theoretical Perspective Regarding Public Art

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alexa Leigh Benedetti; [2021]
  Nyckelord :Public Art; Identity; Civil Religion; Built Environment; Dimensions of Religion; Northern Ireland; Belfast Agreement; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Sammanfattning : Based‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌idea‌ ‌that‌ ‌public‌ ‌art‌ ‌reflects‌ ‌cultural‌ ‌values‌ ‌and‌ ‌is‌ ‌meant,‌ ‌not‌ ‌as‌ ‌many‌ ‌have‌ ‌argued‌ ‌as‌ ‌a‌ ‌means‌ ‌of‌ ‌teaching‌ ‌history,‌ ‌but‌ ‌rather‌ ‌as‌ ‌a‌ ‌means‌ ‌of‌ ‌promoting‌ ‌cultural‌ ‌ideals,‌ ‌ ‌public‌ ‌art‌ ‌serves‌ ‌a‌ ‌role‌ ‌in‌ ‌lauding‌ ‌people‌ ‌and‌ ‌behaviors‌ ‌and‌ ‌reflects‌ ‌a‌n important facet in the ‌creation‌ ‌of‌ ‌a‌ ‌national‌ ‌identity‌ ‌and‌ ‌ethos. Further,‌ ‌that‌ ‌in‌ ‌this‌ ‌function‌ ‌of‌ ‌promoting‌ ‌societal‌ ‌norms,‌ ‌public‌ ‌art‌ ‌serves‌ ‌as‌ an‌ iconography ‌of‌‌ a “civil ‌religion”‌ ‌which‌ ‌tell‌s ‌a‌ ‌story‌ ‌to‌ ‌the‌ ‌citizenry‌ ‌about‌ ‌what‌ ‌a‌ ‌given‌ ‌country‌ ‌admires,‌ ‌reveres‌ ‌and‌ ‌aspires‌ ‌to‌ ‌and‌ ‌promotes‌ ‌a‌ ‌specific‌ ‌moral‌ ‌narrative‌ ‌regarding‌ ‌a‌ ‌country‌ ‌and‌ ‌its‌ ‌people. LÄS MER