Sökning: "ethos"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet ethos.

 1. 1. Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press : En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :akon habe baker Nori; [2020]
  Nyckelord :The refugee crisis; border control; observation; representation; refugees; similarities; morning newspaper; evening newspaper; Aftonbladet and Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they are described To be able to answer these questions I have combined two methods. LÄS MER

 2. 2. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 3. 3. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 4. 4. “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier; Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Gustafsson; Jennelie Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Postkolonialism; Kommunikation; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det” är en kvalitativ textanalys som undersöker Rädda Barnens kommunikativa arbete på den digitala plattformen Instagram. Denna uppsats fokuserar på de retoriska principerna ethos, logos och pathos. LÄS MER

 5. 5. Är tanken halvfull eller halvtom? : En kvalitativ studie kring hur dagstidningarnas ledarskribenter framställer Bensinupproret 2.0. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karl Edgren; Noah O'Rourke Drevfjäll; [2020]
  Nyckelord :Editorials; daily newspapers; The Gasoline Uprising 2.0; framing; rhetoric; modes of persuasion; public debate;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to examine how Swedish opinion journalists chose to portray The Gasoline Uprising 2.0, from both a framing perspective and a perspective of modes of persuasion. The research questions examined were: How does opinion journalists at Swedish daily newspapers frame The Gasoline Uprising 2. LÄS MER