Sökning: "etienne wenger"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden etienne wenger.

 1. 1. Att arbeta för och med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Anderlund; Marika Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; learning environment; organization; principal; social theory of learning; special educational needs coordinator; Lärmiljö; organisation; rektor; social lärteori; specialpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how schools organize the work with and for pupils with language disorder.  Further, it aims to find which role the Special Educational Needs Coordinator (SENCO) and principal, respectively may have in the work with the pupils and give an insight into what knowledge about Developmental Language Disorder (DLD) personnel in schools have. LÄS MER

 2. 2. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 3. 3. Att lära genom gemenskap : En studie om arbetsplatslärande på ett svenskt fackförbund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Skarin; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; utveckling; praktikgemenskaper; gränser; gemenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this report has been to extend the understanding of employee learning. I have handpicked my selection which consisted of seven white-collar workers employed at the same department at a labour union in Sweden. Semi-structured interviews were conducted to collect the data for this study. LÄS MER

 4. 4. Vi var här först, gå! : En vetenskaplig essä om hur barn på fritidshemmet kan ingå i destruktiva grupperingar, och hur vi pedagoger kan stötta dem i att ingå i större sammanhang med andra klasskamrater.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Vollertzen; [2017]
  Nyckelord :After-school centers; security; friends; groups; norms; values; communities of practice; children; Fritidshem; trygghet; vänner; grupperingar; normer; värden; praktikgemenskaper; barn;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a person experience where I had a difficult time dealing with a group of students who had come together in a formation when they spent time away from their classmates during the first weeks of having after-school activities. The other children later felt excluded by the group that had then taken form. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekarien som gränsöverskridare : en studie av skolbibliotekariers roll i skolans praktiklandskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Karin Blom; Linnea Tell; [2017]
  Nyckelord :ALM: library and information studies; school librarian; profession; community of practice; landscape of practice; boundary object; broker; systems convener; guided inquiry; video interview; ABM: biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotekarie; praktikgemenskap; praktiklandskap; gränsöverskridande objekt; medlare; sammankallande; vägledd undersökning; intervju via videosamtal; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Studies show that collaboration between teachers and school librarians has a positive impact on students’ learning. However, the school librarian’s function and integration in the school’s educational activities can strongly vary. The librarian’s professional role has furthermore been a question for debate by both librarians and academics. LÄS MER