Sökning: "etikövningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet etikövningar.

  1. 1. Etik - skolans fostran : En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Elin Åberg; Malin Holmgren; [2019]
    Nyckelord :etik; moral; undervisning; etikövningar; metoder; utmaningar.;

    Sammanfattning : Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. LÄS MER