Sökning: "etik djurförsök"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden etik djurförsök.

 1. 1. Identitet och moral : En jämförelse mellan romanerna En levande själ av PC Jersild och Sången ur det kinesiska rummet av Sam Ghazi i ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Staffan Rudner; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; science fiction; En levande själ; Sången ur det kinesiska rummet; PC Jersild; Sam Ghazi;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs i ett posthumanistiskt perspektiv två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och gränserna för det mänskliga. I En levande själ från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. LÄS MER

 2. 2. Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Therese Edström; [2012-09-10]
  Nyckelord :institutionaliserade samtal; forskning; djurförsöksetisk nämnd; forskare; lekman; djurförsök; djur; etisk prövning; etik;

  Sammanfattning : Titel: Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?Författare: Therese EdströmKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2011Syfte: Att studera de djurförsöksetiska nämndernas kommunikationMetod och material: Kvalitativ studie genom intervjuer av tio ledamöter från Göteborgs djurförsöksetiska nämnd under maj 2011Huvudresultat: Det skriftliga materialet för djurförsöksetiska nämndens prövning är svårt att förstå och detta försvårar uppgiften för nämndens ledamöter. De som har svårast att förstå underlaget är vissa lekmannaledamöter. LÄS MER

 3. 3. Djurförsök och försöksdjur förr och nu : gymnasieelevers tankar och värderingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Eng; [2011]
  Nyckelord :laboratory animal; animal testing; animal ethics; animal rights; agricultural high school; djurförsök; försöksdjur; naturbruksgymnasie; forskning; etik; djurens rättigheter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är baserad på en enkätundersökning samt intervjuer med gymnasielever angående deras tankar kring djurförsök. Jag har intervjuat studenter från två olika naturbruksgymnasier. Båda har inriktningen djurvård men det är endast en av dem som ger en specialiseringskurs inom forskningsdjur. LÄS MER

 4. 4. Etik inom Djursjukvården

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Nilsson; Tinnie Hellqvist; [2010]
  Nyckelord :etik; moral; värdigt djurliv; etiskprövning;

  Sammanfattning : SammanfattningDet finns lite skrivet i ämnen som rör etik i samband med djursjukvård. Utvecklingen inom djursjukvården har under de senaste åren gått mycket fort fram och man kan idag behandla sjukdomar som tidigare inte var möjliga att behandla. LÄS MER

 5. 5. Djuretik ur barn och ungdomars perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Gynnstam; Kersti Åström; [2006]
  Nyckelord :dilemma; ungdomar; moral; etik; Kohlberg; barn;

  Sammanfattning : Frågeställningen behandlar hur barn och ungdomar resonerar kring djurförsök. När eleverna resonerar kring djuretik, vad anser de då vara relevant? Vi analyserar elever från första- och niondeklass diskussioner kring djuretik. LÄS MER