Sökning: "etik i antikens Grekland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden etik i antikens Grekland.

  1. 1. Emotioner och moral : Kan moral förklaras genom de känslor vi känner?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Daniel Schöld; [2010]
    Nyckelord :emotioner; moral; CAD; psykologi; filosofi;

    Sammanfattning : Trots att människor intresserat sig för moral och etik sedan antikens Grekland så verkar vi inte kommit närmare konsensus i en enda fråga. Förklaringen till detta kan vara att moral är subjektivt. En teori som stödjer detta subjektiva synsätt är CAD-teorin (Community, Autonomy & Divinity). LÄS MER