Sökning: "etik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden etik i förskolan.

 1. 1. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Den oreflekterade rutinen - En studie om användandet av Instagram i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Bredhe; Anna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Kulturanalys; Rutin; Etik; Moral; Dokumentation; Sekretess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att undersöka användandet av Instagram i förskolan. Instagram i förskolan har blivit ett växande fenomen, vilket har bidragit till en nyfikenhet om en djupare reflektion kring användandet. LÄS MER

 3. 3. För vem dokumenterar vi? Pedagogers syn på skillnaden mellan traditionell och digital dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Frick; Marielle Laneryd; [2018]
  Nyckelord :barn; delaktighet; digitalisering; dokumentation; etik; förskola; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur barns lärande påverkas av den digitala utvecklingen som sker i vårt samhälle och i våra förskolor runt om i landet. Det vi har valt att studera är hur barns lärande och delaktighet påverkas utifrån den digitala dokumentationen i jämförelse med den traditionella dokumentationen. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna med ögon och öron : En intervjustudie av förskollärares upplevelser om barns integritet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felice Persson; Siri Rönnmyr; [2018]
  Nyckelord :dokumentation* integritet* förskollärare* etik* synliggörande*;

  Sammanfattning : I förskolan ska barns lärande dokumenteras men samtidigt ska deras integritet respekteras vilket kan skapa ett dilemma för förskollärare. Med pedagogisk dokumentation synliggörs barnen, både i och utanför förskolan, vilket medför ett behov av kunskaper om etik, integritet och GDPR. LÄS MER

 5. 5. "…dom är så vana att vara med på bild…" : Förskollärares uppfattningar om etik i relation till pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Niklas Jonsson; Sara Norrman; [2017]
  Nyckelord :Foto; Video; Förskola; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation används dagligen i förskolan för att dokumentera barnen och verksamheten. Det synliggör kroppsspråk, gester och ljud vilket kräver ett etiskt medvetet förhållningssätt i användandet för att förebygga obekvämhet hos barnen samt respektera deras integritet. LÄS MER