Sökning: "etik i vården av äldre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etik i vården av äldre.

 1. 1. Värdig vård för den svårt sjuka äldre patienten på akutmottagningen? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Karlsson; Camilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Äldre patienter; etik; värdighet; sjuksköterskor; akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningen vårdas akut svårt sjuka patienter som kräver ett omedelbart och snabbt omhändertagande. Sådana omständigheter kan medföra en rad etiska svårigheter, speciellt om patienten befinner sig i en utsatt situation och inte kan uttrycka sina önskemål. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundens betydelse i mötet med boende inom kommunal omvårdnad

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabell Björndahl; [2012]
  Nyckelord :Värdegrund; Äldre; Omvårdnad; Möte; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : BakgrundGod vårdkvalitet skapas i mötet mellan boende och personal. För att förbättra vården för den äldre tillsatte regeringen en värdighetsutredning som resulterade i förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre personer, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. LÄS MER