Sökning: "etik inom pr"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden etik inom pr.

 1. 1. Artificiell Intelligens - realitet, ambition eller endast PR. En kvalitativ studie om Artificiell Intelligens och hur styrelsemedlemmar upplever att AI kan användas i styrelser och ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Källström; Becky Lidgren; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag sker den digitala utvecklingen snabbare än vad den någonsin tidigare gjort (Schwab, 2016).Vi har redan kommit långt, men mycket mer kommer att hända och det på relativt kort sikt. LÄS MER

 2. 2. Att integrera etik i influencer marketing : en process för framgångsrikt arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stella Wannberg; Gustav Olsson; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing; etik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur de etiska problem och dilemman som finns i marknadsföringsmetoden influencer marketing kan arbetas med på ett bättre sätt. Detta görs utifrån perspektivet av hur byråer aktiva inom influencer marketing kan integrera arbetet med etik i influencer marketing för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att minimera och lösa de etiska problem och dilemman som finns med arbetet. LÄS MER

 3. 3. Journalisten, kommunikatören och dilemmat etik : En studie kring likheter och skillnader i uppfattning om rätt och fel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Nyberg; Emma Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Ethics; PR practitioner; journalist; journalism; public relations; truth; Etik; kommunikatör; journalist; journalistik; PR; sanning;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to find out how news journalists and PR practitioners in the public sector interpret and apply the concept of ethics in their professional lives. With the help of qualitative interviews, we have investigated the similarities and differences in attitudes toward the ethical concept of the two professional groups, and also how important the personal attitude and the “inner ethical compass” are for the ethics applied in the work. LÄS MER

 4. 4. Är alla medel tillåtna för att väcka uppmärksamhet? En kvalitativ studie av de etiska gränserna kring PR-bluffar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Shira Cohen; Gry Andersson Nordström; [2015]
  Nyckelord :publicity; PR-scam; strategisk kommunikation; etik; lögner; publicitet; PR-bluff; Public Relations; lies; ethics; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2013 skapades kampanjerna Marabou Black, Miss Skinny och DILL, som alla kom att benämnas PR-bluffar. Kampanjernas målsättning var att väcka uppmärksamhet genom vilseledande information. Huruvida dessa PR-bluffar kan anses vara etiskt godtagbara är något praktiker, PR-praktiker och reklammakare, varit oense om. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : En fallstudie om Indiskas sociala ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Jintoft; Cecilia Junaedi; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; socialt ansvarstagande; hållbar konsumtion; konsumenter;

  Sammanfattning : Människors medvetenhet kring frågor om socialt ansvarstagande har under åren ökat. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en ”trend” hos företag som aktivt börjat arbeta med frågor gällande miljö, ekonomi, etik och socialt ansvar. LÄS MER