Sökning: "etik mord"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden etik mord.

 1. 1. Mord och dråp - En analys av etiska resonemang kring uppsåtligt dödande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Lövebrant; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; etik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This interdisciplinary essay deals with the crimes murder and manslaughter, which are regulated in chapter 3 § 1 and § 2 in BrB. Murder and manslaughter are two degrees of intentional killing. LÄS MER

 2. 2. “But sometimes bad guys do bad things” : En kvalitativ studie om hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av tittaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Senka Hasanovic; [2015]
  Nyckelord :Kriminalitet; Populärkultur; Representation; Narcos; Tv-serier;

  Sammanfattning : På senare tid har det framkommit vad man skulle kunna benämna som komplexa karaktärsrepresentationer i tv-serier relaterade till brott och illegala handlingar. Exempel på dessa syns i tv-serier som Dexter (2006) vars handling bygger på en huvudkaraktär som utför seriemord. LÄS MER

 3. 3. Eutanasi : en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Martina Thorn; [2002]
  Nyckelord :Law; eutanasi; dödshjälp; livsuppehållande behandling; medicinsk etik; självmord; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Debatten om eutanasi har åter blossat upp sedan Holland och Belgien, i början av år 2002, legaliserade aktiv eutanasi. Eutanasi berör många viktiga frågor som till exempel den enskilde individens rätt att bestämma över sitt liv, läkarens roll och sjukvårdens uppgifter. LÄS MER