Sökning: "etik och moral vård situation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden etik och moral vård situation.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av etiskt utmanande situationer inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Matilda Asker; Jasmine Torki; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; kvalitativ; etik; moral; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Att befinna sig i stadiet palliativ vård är något som påverkar hela individen, både kropp och själ. Sjuksköterskor har en betydande roll i den palliativa vården, för att kunna se och möta patientens behov på ett fysiskt och psykiskt plan. LÄS MER

 2. 2. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser som leder till utmattningssyndrom hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Kullgraf; Sebastian Lund; [2016-06-03]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Stress; Upplevelser; Sjuksköterskor; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har stress blivit en "världsomspännande epidemi" och stressrelaterade symptom ökar världen över. Inom vårdyrken så har antalet sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa ökat kraftigt i samband med offentliga nedskärningar sedan 1990-talet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Ahlborg; Pernilla Nordgren; [2016]
  Nyckelord :moralisk stress; etisk stress; sjuksköterska; upplevelser; moral; etik;

  Sammanfattning : Moralisk stress uppstår när sjuksköterskan vet vad som är moraliskt rätt att göra i en situation men hindras från att göra detta på grund av rådande arbetsförhållanden. Sjuksköterskan med sin akademiska utbildning inom vårdvetenskap samt en grundläggande önskan om att kunna hjälpa och att göra gott mot andra, arbetar idag i en vårdorganisation med allt större fokus på ekonomi och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Tak över huvudet före klockan 12 på natten : de hemlösas liv och vardag i en storstad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenny Lång; Josefin Thunman; [2011]
  Nyckelord :the homeless; nursing care; metaparadigm; everyday life; hemlösa; omvårdnad; metaparadigm; liv och vardag; etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från internationell forskning finns det i dagsläget kunskap om synen på hemlösa, deras egna upplevelser av sina villkor, sitt identitetsskapande, sin livssituation, och om de hemlösas brist på hälsa och vård. Forskning på samma område saknas dock i svensk kontext. LÄS MER