Sökning: "etik omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden etik omsorg.

 1. 1. Sjuksköterskans ledarskap på boende för personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elena Hagelin; Tatsiana Abdel Al; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Elderly care; Leadership; Nursing home; Nurse s role; Registered nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste kroniska sjukdomen bland äldre människor i hela världen är demens. Vård och omsorg på ett boende för människor med demens kräver kompetens och erfarenhet. Dessutom är sjuksköterskans uppdrag att vara en ledare inom omvårdnad och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Leda och bli ledd : En essä om moralens tvetydighet och det goda ledarskapet i idéburna organisationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Hämäläinen-Karlström; [2017]
  Nyckelord :Leadership in non-profit organisations; moral and ethics; authenticity and leadership.; Ledarskap i idéburna organisationer; moral och etik; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are also part of the research material. LÄS MER

 3. 3. Synen på kalvar, råmjölkstillförsel och kalvrådgivning hos några svenska lantbrukare, rådgivare och veterinärer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :kalvar; rådgivning; etik; råmjölksutfodring;

  Sammanfattning : Kalvar är en djurgrupp som ofta glöms av och som under flera år enbart kostar pengar. Det är därför svårt att motivera lantbrukarna att lägga mer pengar och tid på dessa än de upplever nödvändigt. Kalvarna är dock viktiga för framtida produktion och utan kalvar faller hela produktionen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation i förskolan : En intervjustudie om några förskollärares uppfattningar om begreppet pedagogisk dokumentation och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amina Hadrovic; [2016]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; Reggio Emilia; Care; Learning processes; Ethics; Preschool teacher; Children; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; Omsorg; Lärprocesser; Etik; Förskollärare; Barn;

  Sammanfattning : I dagens förskoleverksamhet är det i regel ett måste att dokumentera lärandeprocesser för att kunna uppfylla samtliga mål i utbildningsplaner och bistå med god utbildningskvalitet.Pedagogisk dokumentation – som grundades av Reggio Emilia – är ett utvärderingsverktyg som skall observera barnets lärandeprocesser samt förskollärarnas förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Varför vegetarian? : En kvalitativ studie om hur intresset för en växtbaserad kost kan väckas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Amanda Larsson; Terese Segerström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett ämne som diskuteras världen över på olika nivåer. Det råder enighet om att hållbar utveckling bör vara ett övergripande mål inom samhällsutvecklingen. Livsmedelsindustrin är ett av de områden som diskuteras. Köttproduktionen är den livsmedelsindustri som står för störst miljöpåverkan. LÄS MER