Sökning: "etik patient"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden etik patient.

 1. 1. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 2. 2. Intelligenta beslutstöd och psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om etiska utmaningar med Artificiell Intelligens som beslutstöd inom sjukvården för psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Eriksson; Daniel Blücher; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Mental Health; Decision Support Systems; Intelligent Decisions Support Systems; Ethics; Artificiell Intelligens; Psykisk Ohälsa; Beslutstöd; Intelligenta Beslutstöd; Etik;

  Sammanfattning : Sjukvården visar intresse för användning av Artificiell Intelligens (AI) och inom behandling för psykisk ohälsa finns behov för stöd. Intelligenta beslutsstöd kan bidra till minskad belastning för vårdpersonal och bättre behandling för patienter, men sjukvårdens känsliga natur och de konsekvenser som kan uppstå vid försummelse medför etiska utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Medicinalstyrelsens disciplinnämnd – i vems tjänst? : En studie av ärenden till Medicinalstyrelsens disciplinnämnd åren 1947 och 1951

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Moa Hanson; [2022]
  Nyckelord :Medicinhistoria; Sverige; Medicinalstyrelsen; Medicinalstyrelse; Disciplinnämnd; Läkare; Disciplin; Etik; Ethos; Yrkesidentitet; Paternalism; Patient-läkarrelation;

  Sammanfattning : The role of physicians in Swedish society changed dramatically in the 19th century. The need for people not only to be healthy, but also to be seen as healthy by society gave physicians a power that often has been compared to the power of the clergy in early modern era. LÄS MER

 4. 4. ”Det ska inte vara trevligt att vara inlagd i psykiatrin” : Före detta patienters upplevelser av informellt tvång och dess påverkan på vårdrelationen

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Stephanie Stråby; [2022]
  Nyckelord :Care relationship; Informal Coercion; Patient experience; Power; Psychiatric inpatient; therapeutic relationship; Informellt tvång; Makt; Patientens upplevelse; Psykiatrisk heldygnsvård; Terapeutisk relation; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskan behöver ta hänsyn till olika aspekter i sitt värv, alltifrån Sveriges lagar till rådande normer på avdelningen. Informellt tvång som enligt tidigare forskning är ett kulturellt fenomen i psykiatri då personal med påtryckningar försöker få patienten att följa vårdarnas upplägg - inte sällan mot sin vilja. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor i ambulanssjukvårdens upplevelser av att göra HLR på patienter med beslut om Ej HLR : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Benkel; Arvid Lundén; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterskor; ambulanssjukvård; ej HLR; hjärt- och lungräddning; upplevelser; etik;

  Sammanfattning : Vid hjärtstopp kan hjärt och lungräddning (HLR) användas för att återställa spontan cirkulation och respiration men chansen för faktisk överlevnad minskar med ökad ålder. Precis som vid annan medicinsk behandling har patienten laglig rätt att tacka nej till HLR. LÄS MER