Sökning: "etik"

Visar resultat 11 - 15 av 1308 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 11. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 2. 12. Sjuksköterskors syn på faktorer som bidrar till god teamkommunikation i palliativ vård : En intervjustudie med sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Team; Etik; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i kommunens hemsjukvård   innebär möten med patienter som har en livshotande sjukdom. I detta arbete ingår att samarbeta i teamet för att kunna vara tillgänglig utifrån patientens behov och önskemål. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 4. 14. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER

 5. 15. Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ekelund Acolatse; Emma Ahlm; [2019]
  Nyckelord :Etikdidaktik; religionsundervisning; skola och värdegrund;

  Sammanfattning : I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. LÄS MER