Sökning: "etikettproduktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet etikettproduktion.

  1. 1. En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning : - gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Zandra Hugoh; [2018]
    Nyckelord :ekologisk; etikettproduktion; djurvälfärd; etik; miljö; konsument;

    Sammanfattning : Dagens moderna konsument ställer höga krav på livsmedlens hälsoeffekter och miljöpåverkan. Det ekologiska jordbruket fokuserar främst på miljön och djurhälsan, men diskussioner förs om huruvida den ekologiska produktionen är ineffektiv. Ekologiska livsmedel växer mer och mer på marknaden, samtidigt som konsumentens krav ökar. LÄS MER