Sökning: "etisk analysmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden etisk analysmodell.

 1. 1. Etik inom klädindustrin : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Lundgren; Mimmi Milocco; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; ethical fashion; knowledge; concern; beliefs; etisk konsumtion; etiskt mode; kunskap; oro; åsikter;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla investeringar : En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö- och etikmärkta fonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tibbelin; Leona Lawless; [2017]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; CSR; etisk fond; hållbar fond; negativ screening; positiv screening; aktiv påverkan;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet för etik- och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. LÄS MER

 3. 3. Etik, digitalisering och den professionella rollen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Granlund; Sacha Milo; [2014]
  Nyckelord :Etik; informationsarkitektur; Internet; Sociala nätverk; Mänskligt beteende i en virtuell värld;

  Sammanfattning : Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. LÄS MER

 4. 4. Att växa i sjuksköterskeprofessionen Sjuksköterskestudenters upplevelser av klinisk utbildning och handledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Liselott Johansson; Anna Ståhl; [2010]
  Nyckelord :sjuksköterskestudent; klinisk utbildning; upplevelse; handledning;

  Sammanfattning : Sjuksköterskestudenter alternerar under studietiden mellan teori och klinisk utbildning. För att kombinera dessa områden krävs att sjuksköterskan finns tillgänglig som handledande förebild. I sjuksköterskans profession är huvuduppgiften att vårda. LÄS MER