Sökning: "etisk fond"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden etisk fond.

 1. 1. Ansvarsfulla investeringar : En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö- och etikmärkta fonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tibbelin; Leona Lawless; [2017]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; CSR; etisk fond; hållbar fond; negativ screening; positiv screening; aktiv påverkan;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet för etik- och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bergström; Ola Dahlbom; Johan Enarsson; Victor Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :signifikans och överavkastning.; regressionsanalys; oetiska investeringar; Alphavärde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe. LÄS MER

 3. 3. Etisk fondinvestering : En undersökning hur påverkansfaktorer skiljer sig åt inom socio-demografiska grupper

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Andreas Isaksson; Jasmine Damfeldt; Rebecca Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :sri; Socially responsible investment; mutual fund; investment behaviour; Etisk fondinvestering; etik; fond; investering; investeringsbeteende; etisk fond;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this thesis is to develop an understanding for how risk, return and ethicalaspects affect the decision to invest in an ethical fund. Specifically is the aim of the thesis todevelop a perception if socio-demographical differences regarding gender, age and education canexplain the propensity to invest in ethical funds. LÄS MER

 4. 4. ESG-betyg på den svenska fondmarknaden : En jämförande studie av etiska och traditionella Sverigefonder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sanna Kårebrand; Sandra Gimbergsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: idag finns ett hundratal etiska fonder där investerare kan välja att placera sina pengar och under de senaste åren har intresset för att investera ansvarsfullt ökat enormt. Det finns ingen formell definition av vad en etisk fond är, och därmed kan det vara svårt att skilja en etisk fond från en traditionell fond. LÄS MER

 5. 5. Etisk fondförvaltning : en studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tobias Claesson; Hanna Slettvold; [2014]
  Nyckelord :Etiska fonder; Positiv screening; Negativ screening; Etik; Moralfilosofi; Konsekvensetik; CSR; SRI; Ethical funds; Qualitative screening; Negative screening; Sustainability; Ethics; Moral theory; Consequentialism; CSR; SRI; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Allt fler privata och institutionella investerare väljer att placera pengar i etiska fonder. Fondbolag världen över erbjuder sina kunder att investera i fonder som går i enighet med sina egna moraliska värderingar. Redan under 1700-talet kom idén om att investera etiskt. LÄS MER