Sökning: "etisk"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet etisk.

 1. 1. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 2. 2. Justification and Moral Cognitivism : An Analysis of Jürgen Habermas's Metaethics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Elfström; [2018]
  Nyckelord :Habermas; cognitivism; metaethics; justification; human rights; Habermas; kognitivism; metaetik; etisk teori; berättigande; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In this thesis, I scrutinise and interpret Jürgen Habermas’s claim that justification of moral norms necessitates cognitivism. I do this by analysing the general idea behind his discourse theory of morality and then his metaethics. LÄS MER

 3. 3. Är ersättning av tänder ett lämpligt behandlingsalternativ för hundar? Överlevnad- och lyckandefrekvens av tandersättningar för hundar i en retrospektiv studie med hjälp av djurpatienters journaler

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Ferizada Mehmedovic; Renáta Koltai; [2018]
  Nyckelord :Dental implants; Dogs; Fixed prosthodontics; Crowns; Success and survival; Treatment option; Cementering; Ersättning; Behandlingsalternativ; Canin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka om ersättning av tänder kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ för hundar och undersöka överlevnad- samt lyckandefrekvens av olika typer av tandersättningar för hundar i en retrospektiv studie med hjälp av djurpatienters journaler. Material och metod Etisk prövning utfördes och sammanlagt kontaktades 52 stycken veterinärkliniker eller personer som erbjuder tandvård för hundar i sina verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Går det att hitta ett provtagningsmaterial för att påvisa dysbiosis i den subgingivala biofilmen? - In vitro och in vivo

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Hannah Ingman; Tina Honnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: I Sverige drabbas cirka 7-10 % av befolkningen av allvarlig parodontit med risk att förlora sina tänder. Den riskbedömning som används idag leder till att många individer överbehandlas, medan andra inte får den behandling som krävs. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av utbud och måltidsprocess : Med fokus på specialkoster i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :specialkost; sjukhus; allergi; intolerans; konsistensanpassning; religiös kosthållning; etisk kosthållning; måltidsprocess; kommunikation; måltidsorganisation; Flexi; Sörmland; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta maten krävs individanpassning av måltiderna. LÄS MER